Tema: Vatten

Vattendunkar och hinkar med vatten. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Inget vatten i kranen? Vad händer när det blir vattenbrist? Här får du nyttiga tips kring vatten.

Vatten varje dag

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vid en kris är det nödvändigt att ha extra dricksvatten hemma. Kanske i en dunk eller i PET-flaskor. Använd rena kärl och omsätt vattnet så att det alltid är färskt.

Uppvidinge kommuns tekniska avdelning producerar dricksvatten och ser till att alla anslutna hushåll och verksamheter har daglig tillgång. Har du egen brunn måste du planera för ditt eget hushålls vattentillgång. Om vattenbrist uppstår kan tekniska avdelningen ge råd om hur enskilda, även ej anslutna hushåll, kan agera. Tänk på att vatten är en resurs och att det går att spara på dricksvatten.

Spara vatten? Varför det?

Det finns många sätt att spara vatten. Ett är att duscha kortare tid. Det är enkelt: Det går åt mindre energi för att värma upp en mindre mängd vatten. Energin som krävs för att driva pumpar för transport från vattentäkt till hushåll minskar och vattenreningen blir mer resurseffektiv. Transport och rening av avloppsvatten minskar också.

Genom att spara energi, minskar du också på utsläppen vid energiförbrukningen. Användningen av kemikalier i rening av dricksvatten och avlopp minskar också. Så var sparsam med vattnet! Det vinner alla på!

Grundvattennivåerna är låga. Vad ska vi göra?

Grundvattennivåerna har de senaste åren varit lägre än normalt i stora delar av Sverige. Även i Uppvidinge. Uppvidinge kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och landets övriga myndigheter följer utvecklingen och informerar kontinuerligt om läget.

Det är viktigt för dem som har egna, främst gäller det grävda, brunnar att se över sin situation. Har man egen brunn är läget alltid mer känsligt sommartid. På lång sikt påverkas vi av ett förändrat klimat, speciellt gäller det dem som har enskilt vatten. Planera därför långsiktigt för god vattentillgång!

Inget vatten i kranen? Vad händer?

Vid allvarliga störningar i produktionen av dricksvatten informeras via P4 Kronoberg Sveriges Radio. Vid mindre allvarliga störningar på uppvidinge.se. Om avbrottet är planerat får berörda hushåll information i sina brevlådor. Störningar kan inträffa vid strömavbrott då hela eller delar av tätorterna kan bli utan vatten, vid vattenläckor eller vid underhållsåtgärder som spolning av ledningsnät.

Vad gör kommunens tekniska avdelning?

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunalt dricksvatten. Avdelningen arbetar kontinuerligt med förbättringar av ledningsnäten i kommunens tätorter. Äldre och läckande dricksvattenledningar byts ut och samtidigt tätas spillvattenledningar. Effekten blir mindre mängd utläckande vatten och mindre mängd spillvatten till reningsverken.

Apropå de låga grundvattennivåerna

Om ett hushåll med enskild brunn får vattenbrist är en långsiktig lösning att djupborra en brunn. Blir det akut vattenbrist kontaktar man tekniska avdelningen för att få anvisningar om tappställen där man kan hämta dricksvatten i egna kärl. Tekniska avdelningen vill ha en personlig kontakt med alla, dels av säkerhetsskäl och dels för att veta hur stort behovet är. Välkommen att kontakta tekniska avdelningen genom kommunens växel, 0474-470 00.

Lyssna