Klagomålshantering inom barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälp oss bli bättre genom att berätta om de fel och brister du upptäcker i våra förskolor och skolor.

Klaga eller lämna synpunkter via e-tjänst

Så här gör du när du vill lämna klagomål eller lämna synpunkter på verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen:

 • Kontakta verksamheten i första hand
  Kontakta berörd personal vid den berörda verksamheten.
 • Kontakta rektor i andra hand.
  Kontakta rektor om du inte är nöjd med personalens sätt att bemöta klagomålet eller synpunkterna.
 • Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand
  Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen om du inte är nöjd med rektors sätt att bemöta klagomålet eller synpunkterna.

Så här kontaktar du barn- och utbildningsförvaltningen:

 • Post
  Skriv till oss på adress:
  Uppvidinge kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 59
  364 21 Åseda
 • Telefon
  Kontakta Uppvidinge kommuns växel på telefon 0474-470 00, så hjälper de dig att få kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Kommunens e-tjänst
  Via vår e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på vår verksamhet. Där väljer du själv om du vill ha återkoppling eller om du önskar vara anonym.

Lämna klagomål

Beskriv ditt ärende. Om du önskar återkoppling, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, vilken elev och vilken enhet som berörs. Du kommer att kontaktas av barn- och utbildningsförvaltningen inom fem arbetsdagar. En utredning av din synpunkt eller ditt klagomål ska göras så snabbt som möjligt.

Du får en bekräftelse på att klagomålet eller synpunkten är mottaget och kontaktas av handläggaren. Utredningen ska göras så snabbt som möjligt.

Tänk på att ditt ärende blir allmän handling som diarieförs. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia, men om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas.

Tillsynsmyndigheter

Är du inte nöjd med vår handläggning kan du göra en anmälan till de statliga tillsynsmyndigheterna. Lämna uppgifter till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det gäller fristående verksamheter gäller respektive enhets rutiner för klagomål.

Hantering av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är laglig. De personuppgifter du skriver in i e-tjänsten "Klagomål till Barn- och utbildningsnämnden" sparas för att vi ska kunna kontakta dig. De sparas i maximalt fyra år. Du kan läsa mer om barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter på vår sida om Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Lyssna