Stipendier och priser

Varje år uppmärksammas de personer som på olika sätt betyder mycket för kulturen och för fritidssektorn i kommunen genom att de tilldelas kommunstyrelsens stipendier eller priser.

Uppvidinge kulturstipendium

Kommunens kulturstipendium är den äldsta utmärkelsen och är också det största räknat till den summa som stipendiaten får. Kulturnämnden inrättade stipendiet redan 1979 och den förste stipendiaten var Sven Blomén från Älghult. Han var en av bygdens verkliga profiler och en stark företrädare bland annat för hembygdsrörelsen.

När Uppvidinge kommun bildades föreslog han att kommunen skulle heta Uppvidinge efter häradets namn. Ett neutralt och passande namn för de fyra kommuner som skulle slås samman till en.

I Älghultskrönikan från 1979 har Elin Fredriksson skrivit en lång artikel om Sven Bloméns värdefulla kulturgärning. Gå in på bibliotekens webbsida www.uppvidinge.se/bibliotek Länk till annan webbplats. under litteratur om Uppvidinge. Där finns en rik källa att ösa ur när det gäller vår gemensamma historia.

Uppvidinge kulturpris

Kulturnämnden inrättade även ett kulturpris 1988 eftersom nämnden vill vika stipendiet för satsningar på yngre kommuninvånare som hade långa och dyrbara utbildningar framför sig för att bli kulturarbetare i någon form.

Uppvidinge fritidsstipendium och fritidspris

Fritidsnämnden inrättade två fritidspris som så småningom delades upp i ett fritidsstipendium till yngre idrottsutövare som satsar på sin idrott och som är förebilder för andra unga och ett fritidspris som delas ut till ledare och föreningsföreträdare som gör alla idrotts- och fritidssatsningar möjliga i vår kommun. Fritidspriset delades ut första gången 1989 och stipendiet 1995.

Uppvidinge byggnadsvårdspris och kulturlandskapspris

Kultur- och fritidsnämnden valde även att inrätta byggnadsvårdspris och kulturlandskapspris för att lyfta fram den stora betydelse som kulturmiljöerna har för att Uppvidinge är en vacker och trevlig kommun att leva och bo i. Byggnadsvårdspriset inrättades 1995 och den första mottagaren var Birgitta Blixt i Lilla Blötskog för sina stora insatser att bevara en mangårdsbyggnad på landsbygden.

År 2000 föreslog Vänsterpartiet genom Andreas Magnusson att ett kulturlandskapspris skulle delas ut till den som på ett aktivt sätt bidrog till att hålla kulturlandskapet öppet i kommunen. Gunnar Bylow fick det första priset för sitt omfattande arbete att vårda sina egna marker, men också för att han på ett pedagogiskt sätt lär ut hur man bygger en riktig smålandsgärdesgård.

 

Pristagare genom åren

Pristagare byggnadsvårdspris 1995-2020

1995 Birgitta Blixt, Mangårdsbyggnad i Lilla Blötskog, Älghult

1996 Marie-Louise och Billy Isaksson, Mangårdsbyggnad i Norramåla, Älghult

1997 Maja Forsum, Klavreströms Bruksherrgård, Klavreström

1998 Inga nomineringar

1999 Kyrkstallarna, Älghult

2000 Lenhovda Hembygdsförening, Brukshandeln i Sävsjöström

2001 Karin och Ulf Hallqvist, Villa i Åseda

2002 Handelsbolaget Lösa Gränser, Åseda

2003 Ann-Marie Wertsberg med familj, Tyresö. Loftbod i Heda Herråkra.

2004 Norrhults Folkets Hus

2005 Agneta Meijer, Sorgenfri, Flöxhults säteri

2006 Ivar Karlsson, Forsa kvarn, Lenhovda

2007 Linda Cronberg, Flackemåla, Alstermo

2008 Ingrid Meijer med familj, Villa i Rydefors

2009 Eivor och Arne Karlsson, Furumåla kvarn

2010 Ingrid och Reino Gustafsson, Linbasta Rosenholm

2011 Åseda hembygdsförening, Horsagärdeladugården

2012 Granhults hembygdsförening, Hembygdsgård

2013 Samlingslokalen Borgen, Lenhovda

2014 Daniel Nero och Eveline Nero, Hult, Backagården

2015 Mathilda och Patrik Strömgren, Gripagården i Lenhovda

2016 Leif Lindvall, Uthus Olofsgatan 11 Åseda

2017 Martin Gillsjö, Norramåla

2018 Eva Fernandez Bjanestam och Jozé Fernandez, Lindåkra

2019 Staffan Meijer, Alstermo

2020 Anna-Karin Palm och Alf Erlandsson, Hohults by

2021 Ej klart

Pristagare kulturlandskapspris 2000-2021

2000 Gunnar Bylow, Botillabo, Alstermo

2001 Bo Axelsson, Fröseke Änkansgård, Fröseke

2002 Lars Persson, Rosenlund, Krokshult, Fröseke

2003 Kenneth Eklöv, Uranäs

2004 Ing-Marie Arvidsson med familj, Rosenholm

2005 Tommy och Kurt Karlsson, Marskog, Älghult

2006 May-Louise Carlsson, Lars-Erik Frisk, Inger och Tommy Samuelsson, Varshults by

2007 Gun och Thorsten Säterlönn, Norrhult

2008 Hans och Lise-Lotte Erlandsson, Fröseke Ekagård

2009 Conny Rosander, Uranäs

2010 Biodlarmuséet, Älghult

2011 Erna och Ulla Jonsson, Torpmiljön Karsmålen, vid Långaskruv

2012 Alf Erlandsson

2013 Mona och Ingemar Johansson, Möcklehult Lenhovda

2014 Love Eriksen och Sara Udd, Bihult

2015 Leif Johansson, Sjömillan, Åseda

2016 Kjell Wouentin, Soldattorpet Fagraskog, Fröseke

2017 Martin Gillsjö, Norramåla

2018 Lennart och Lena Karlsson, Ålatorp

2019 Magnus Johansson med familj, Glosäng

2020 Familjen Karlsson – bröderna Markus Karlsson och Mikael Franzen med familjer

2021 Bröderna Lars och Leif Johansson, Pikaböl

Pristagare kulturpris 1988-2021

1988 Carl Hultgren, Granhult, Bo Svensson, Lenhovda

1989 Thorsten Magnusson, Åseda

1990 Sven Johansson, Norhult, Inga Kärrå, Lenhovda

1991 Siv Carlsson, Alstermo, Birger Svensson, Åseda

1992 Rune Ström, Alstermo

1993 Lilian Klasson, Sävsjöström

1994 Thorleif Thorstensson, Norrhult

1995 Sven-Ingvar Gustavsson, Lenhovda, Ewald Jakobsson, Lenhovda, Ragnvald Karlsson, Lenhovda

1996 Hageskruvs byalag

1997 Arne Granhall, Åseda

1998 Lennart Cronholm, Åseda

1999 Gunhild Pfeiffer, Åseda

2000 Wivi Johansson-Svanberg, Åseda

2001 Linnéa Åström, Åseda

2002 Ros-Marie Elling, Fröseke

2003 Arne Axelsson, Alstermo

2004 Jenny Förster, Norrhult

2005 Elin Fredriksson, Älghult, Solbritt Karlsson, Lenhovda och Britt-Marie Konradsson, Älghult

2006 Joanna Svensson, Alstermo

2007 Kent Lindgren, Älghult

2008 Nils-Gunnar Lundgren, Lenhovda

2009 Åsedablåsarna, Åseda

2010 Nils Sjöblom, Åseda

2011 Lars Masseck och Eva Johansson, Norrhult och Klavreström

2012 Elisabeth Ernstig

2013 Ulf Johansson

2014 Håkan Andreasson och Håkan Randolf, Sävsjöström

2015 Tommy Karlsson, Älghult och Ulla-Stina Nordh, Älghult

2016 Christina Holmström och Bo Arvidsson

2017 Charlott Åberg

2018 Elin och Morgan Persson

2019 Göran Jacobsson, Lenhovda

2020 Nathalie Kerst, Fröseke och Uppvidinge fågelklubb

2021 Nils Harju, Fröseke

Pristagare fritidspris 1989-2021

1989 Lenhovda volleybollklubb, Åseda sportfiskeklubb

1990 Norrhult SOK, Lenhovda HSK

1991 Ann-Louise, Nelson, Åseda, Berth Wilhelmsson och Jonny Hall, Lenhovda

1992 Åse Nilsson, Åseda, Per-Åke Johansson, Älghult

1993 Majbrit Nilsson, Alstermo, Älghults musikkårs drillflickor

1994 Fredrik Johansson, Lenhovda, Lars Rosén, Åseda

1995 Hans Nilsson, Åseda

1996 Helmer Melkersson, Norrhult

1997 Gunnar Andersson, Lenhovda

1998 Ulf Ivarsson, Fröseke

1999 Tomas Lundberg, Alstermo

2000 Sören Ring och Jouko Nikula, Lenhovda

2001 Jarnet Magnusson, Marhult

2002 Krister Gillsjö, Alstermo

2003 André Osvaldsson, Sävsjöström

2004 Jens Lindgren, Älghult

2005 Bengt Weidfors, Alstermo och Jimmy Blad, Alstermo

2006 Torgny Magnusson, Åseda

2007 Ann-Charlotte Johansson, Åseda

2008 Kenneth Holgersson, Lenhovda

2009 Stig Karlsson, Åseda

2010 Harald Fredriksson, Lenhovda

2011 Görel Modig, Åseda

2012 Lars-Gunnar Serell

2013 Peter Wilhelmsson, Klas Penttinen

2014 Ola Jepsen

2015 Emma Johansson och Jenny Bodén, Uppvidinge drill och dans

2016 Margaretha Furuholm

2017 Urban Calmius

2018 Jonathan Magnusson

2019 Johan Linnér, Åseda

2020 Tomas Karlsson, Kexholms SK, Åseda och Tomas Sjögren och Staffan Gustafsson, Fröseke

2021 Tommy Fransson, Lenhovda

Pristagare kulturstipendium 1979-2021

1979 Sven Blomén, Älghult

1980 Gösta Leske, Norrhult

1981 Gustaf Samuelsson, Åseda

1982 Erik Gustavsson, Lenhovda

1983 Ernst Gustavsson, Nottebäck, Tage Ljungqvist, Älghult, Erik Mellström, Åseda

1984 Stefan Johansson, Älghult

1985 Paul Spjuth, Lenhovda

1986 Jörgen och Urban Svensson, Lenhovda

1987 Gunilla Åkesson, Älghult

1988 Anders Käll, Bodil Klasson, Sävsjöström

1989 Monica Danielsson, Lenhovda, Johannes Falk, Alstermo

1990 Catarina Karlsson, Alstermo, Esbjörn Falk, Alstermo

1991 Bertil Ljung, Norrhult

1992 Rodney Monsen, Åseda

1993 Håkan Fritzon, Åseda

1994 Sara Bilén, Åseda

1995 Per Nilsson, Lenhovda, Johan Carlsson, Lenhovda

1996 Josefine Cronholm, Åseda

1997 Therese Ström, Alstermo

1998 Jenny Gunnarsson, Alstermo

1999 Maria Wranå, Växjö (Herråkra)

2000 Markus Kroon, Lenhovda

2001 Åse Nystedt, Lenhovda

2002 Maria Aspengren, Åseda

2003 Jimmy Lönnetun, Lenhovda

2004 Frida Käll, Göteborg (Lenhovda)

2005 David Monsen, Göteborg (Åseda)

2006 Sofie Korzonek, Stockholm (Norrhult)

2007 Gustav Gillsjö, Alstermo

2008 Katharina Moberg, Åseda

2009 Fredrik Karlsson, Alstermo

2010 Daniel Beijer, Åseda

2011 Marcus Silvander, Alstermo

2012 Magnus Josefsson

2013 Isak Ernstig

2014 Jakob Lindahl, Åseda

2015 Viktor Magnusson, Älghult

2016 Rasmus Richter Kristensen

2017 David Ernstig

2018 Oktawian Bohdziewicz

2019 Sam Quach

2020 Peter Fredriksson, Alstermo

2021 Sophie Gustafsson, Älghult

Pristagare fritidsstipendium 1995-2021

1995 Magnus Josefsson, Fröseke, Johan Sjögren, Fröseke

1996 Sofia Belin, Alstermo

1997 Tim och Mike Fredriksson, Lenhovda

1998 Markus Nikula, Lenhovda Karl-Oskar Lindblad, Lenhovda

1999 Kristina Wallin, Åseda

2000 Uppvidinge Drillflickor

2001 Peter Ljung, Åseda

2002 Niklas Gill, Lenhovda

2003 Fozhan, Farnam och Faraz Safaeiyan, Lenhovda

2004 Hanna Engstrand, Lenhovda

2005 Mathilda Magnusson, Åseda

2006 Cecilia Fager och Patrik Fager, Åseda

2007 Ellinor Magnusson, Åseda

2008 Ludwig Ljungqvist, Åseda

2009 Oskar Ljungqvist, Åseda

2010 Filip Bergqvist, Lenhovda

2011 Jonatan Axelsson, Alstermo

2012 Mathilda Ljungqvist

2013 Emil Johansson

2014 Oscar Lövsved, Åseda

2015 Johanna Axelsson, Norrhult

2016 Albin Andersson och Amanda Åkerblom

2017 Wilma Förster, Lenhovda

2018 Mira Fermskog och Signe Blixt, Lenhovda

2019 Klara Blomkvist och Annie Lindgren

2020 Inez Martinsson, Lenhovda

2021 Tintin Björnfors, Norrhult

Lyssna