Psykisk ohälsa

Individ- och familjeomsorgens psykiatrigrupp i Uppvidinge kommun erbjuder stöd till personer som har någon form av psykisk funktionsnedsättning och på grund av det behöver någon form av stöd i vardagen.

Psykiatrigruppen erbjuder bland annat följande stöd

  • Boendestöd
    Ett socialt och pedagogiskt stöd som ges i den enskildes egna hem och närmiljö. Stödet utformas individuellt och ska stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
  • Träffpunkt
    En plats för de enskilda att träffas och umgås i grupp och delta i aktiviteter. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas intressen. Dessa träffpunkter finns i Åseda och Alstermo.
  • Anhörigstöd
    Enhetschefen i öppenvården kan ge stöd till anhöriga som har någon närstående med psykisk ohälsa.

Rätten till stöd grundar sig på socialtjänstlagen (SoL) och det är även utifrån denna lag som ärendena handläggs. Ansökan om stöd görs hos respektive handläggare.

Fler kontakter för stöd och hjälp

Barn- och ungdomshälsan Region Kronoberg

Telefon: 0470-58 20 30
barn-och-ungdomshalsan-6-18ar@ltkronoberg.se

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Telefon: 0470-58 61 10
ps-bup@ltkronoberg.se

Elevhälsan

I Uppvidinge kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Mer informaiton om Elevhälsan finns här

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg Länk till annan webbplats.
Telefon: 0470-79 60 47
familjefrid@vaxjo.se

Fakta och råd 1177

På webbplatsen 1177 kan du hitta och jämföra vård på vårdcentraler och familjeläkarmottagningar eller motsvarande i Kronoberg. Där finns fakta och råd om olika hälsotillstånd, information om regler och rättigheter i vården.  

Du kan också ställa anonyma frågor som handlar om din eller en närståendes psykiska hälsa eller ta del av redan ställda frågor och svar. De som svarar är psykologer och socionomer.

Personligt ombud

För dig som är mellan 18 och 65 år och som har en psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa. För mer information besök sidan om personligt ombud i Kronoberg:

Personliga ombud i Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdcentralen Hälsocentralen Falken

Doktorsvägen 3 Alstermo
Telefon: 0481-36 69 30

Vårdcentralen Lenhovda

Oskarshamnsvägen 1, Lenhovda
Telefon: 0474-69 45 00

Vårdcentralen Åseda

Torggatan 2, Åseda
Telefon: 0474-49 98 00

Behöver du akut social hjälp?

Efter kontorstid (kvällar och helger)

Ring 112

Lyssna