Föreningar och föreningsliv

Kultur- och fritidsaktiviteter berikar människors välbefinnande och gör gott för både kropp och själ.

Många människor är intresserade av att delta aktivt i föreningslivet. Vi har ett mycket rikt föreningsliv och många Uppvidingebor är eldsjälar som lägger ner mycket tid och kraft i sin förening. I kommunen finns ett stort antal föreningar och i föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till dem.

För att underlätta aktivt idrottande, motion och friskvård finns ett antal anläggningar. Nämnas kan ridanläggningar, ishallar, sporthallar, simhall, elljusspår, badplatser, motorcrossbana, fotbollsplaner, multisportarenor, boulebanor, bangolfbanor, samt en niohåls golfbana. Det finns också ett utbud av kulturupplevelser som till exempel teater, film och opera.

Kultur- och fritidsguiden

I Kultur- och fritidsguiden hittar du information om kultur, fritid och bibliotek. Där finns även ett föreningsregister. Fritidsguiden skickas till alla hushåll i kommunen men går även att läsa som pdf under Länkar längre ner på sidan.

Föreningsbrev

Föreningsbrev skickas cirka fyra gånger per år och publiceras även här på webbplatsen.

Prioriteringsordning för uthyrning

Vi vill påminna om prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar, antagen i kultur- och fritidsnämnden 19990601, § 52/99. Detta fördelningssystem använder kultur och fritid när det gäller både säsongsbokning och vid övriga önskemål om tider. Önskemål om tider för säsongsbokning ska lämnas in senast den 15 maj. Mer information finner du under Information till föreningar nedan.

Nya blanketter

Blanketterna för ansökan om bidrag finns under E-tjänster och blanketter med direktlänk längre upp på sidan.

Kommunen stödjer föreningarna

Kommunen betalar årligen ut bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelserna för respektive bidragskategori. Bidraget täcker endast en del av de kostnader som bidrag söks för. Läs mer om varje enskilt bidrag i Slutliga Bidragsnormer vilken du hittar under Information till föreningar nedan.

Drog- och mobbningspolicy

Vision; inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och ungdomar medverkar.

Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy; all barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, ska ha goda kunskaper om droger och mobbning.

Mer information finns i Slutliga Bidragsnormer vilken du hittar under Information till föreningar nedan.

Lyssna