Barnens Bästa gäller!

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå, och vid behov, samverka utifrån barnets individuella behov.

Kronobarnsmodellen

Kronobarnsmodellen är det länsgemensamma arbetssätt, den arbetsmodell, vi arbetar med i hela Kronbergs län. Kronobarnsmodellen bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för en god uppväxt.

Syftet med Kronobarnsmodellen är att identifiera barn i behov av stöd så tidigt som möjligt så att åtgärder och stöd snabbt kan sättas in för att förbygga svårigheter för barn och familj.

Modellen vilar på barnkonventionen och barnets rätt att vara delaktig.

Läs mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvidinge kommuns arbete

Genom arbetet med Kronobarnsmodellen stärks och utvecklas samarbetet och kommunikation ytterligare mellan de verksamheter som möter barn och unga i Uppvidinge kommun.

Genom Kronobarnsmodellen tydliggörs verksamheternas gemensamma ansvar för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential och målet är att verksamheternas insatser harmoniserar bättre med varandra.

Kronobarnsmodellen säkerställer barnets delaktighet i de insatser som hen berörs av, och att fler behov fångas upp tidigare.

Genom en gemensam arbetsmodell i hela kommunen ges alla barn och unga samma förutsättning oavsett var i kommunen de bor.

Särskilt fokus ligger på samverkan mellan utbildningsförvaltning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och idéburen sektor genom att synliggöra gemensamma aktiviteter och insatser.

Välfärds- och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur och fritidsavdelningen driver tillsammans kommunens utvecklingsarbete med Barnens bästa gäller och Kronobarnsmodellen som är en del av den länsgemensamma processen.

Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

Läs mer om Kronobarnsmodellen på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna