Byggprojekt

Här kan du läsa om de olika byggprojekt som pågår inom området boende och miljö.

Skiss över Uppvidingehus bostäder på Järnvägsgatan i Åseda

Skiss över Uppvidingehus planerade bostäder på Järnvägsgatan i Åseda.

Lenhovda 18:5 Flerbostadhus

Uppvidingehus AB har fått bygglov för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader och fastighetens adress kommer att bli Köpmangatan 25 i Lenhovda. Flerbostadshuset kommer att ha två våningar och nio lägenheter, varje lägenhet kommer att ha storleken 2-3 rum och kök. Byggnadens totalhöjd blir cirka nio meter. Fasadfärgen kommer att utgöras av puts i vit kulör och träpanel i "linax natur" kulör.

Del av Åseda 12:1 Flerbostadshus

Uppvidingehus AB har fått bygglov för uppförande av tre flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader samt miljöhus. Flerbostadshusen kommer uppföras i fyra våningar med elva till tolv lägenheter per flerbostadshus och lägenheterna kommer att ha storlekarna 1,5-4 rum och kök. Byggnaderna kommer uppnå en totalhöjd på 14 meter och placeras i Åsedas centrum 10 meter från Järnvägsgatan. Fasaden på de tre byggnaderna kommer att vara olika, det ena ska vara i en ljusgul färg, den andra i en gul färg och den tredje ska ha en sand kulör.

Väg 23, Åseda, Kållehylte

Trafikverket planerar att bygga en vägport under väg 23 för att få en koppling till det nya industriområdet Kållehylte i sydöstra Åseda.

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats:

Trafikverket - Väg 23, Åseda, Kållehylte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna