Våld och hot

Har du eller någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Känner du dig otrygg hemma, hotad, kontrollerad, isolerad, har blivit slagen, är utsatt för hedersförtryck eller har blivit tvingad till sexuella handlingar? Eller är du den som hotar eller utövar våld mot personer i din närhet? Vi kan ge dig skydd och stöd samt hjälp att förändra din situation.

Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Hjälpen är kostnadsfri!

Misstanke om våld

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner därför ska du våga fråga flera gånger.

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till Välfärds- och omsorgsförvaltningen. Du som arbetar inom myndighet eller verksamhet som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa. Om du är orolig kan du behöva råd och stöd och kunskap om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kontakta Individ- och familjeomsorgen för att få stöd och råd eller din vårdcentral för att få prata med en kurator. Det är viktigt att få hjälp att prata om sin oro.

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

Så här gör du för att få hjälp

Ring SOS Alarm 112 om du är i en nödsituation!

Ring 112 även när du behöver akut social hjälp utanför kontorstid om det inte kan vänta till nästa vardag.

Det här kan du få hjälp med:

  • Skyddat boende om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från våld.
  • Information om dina rättigheter.
  • Hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård.
  • Möjlighet att få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om.
  • Kontakt med Familjefrid Kronoberg för samtalsbehandling, enskilt eller i grupp.

Ansök om stöd

För att få ta del av kommunens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd. Ansökan hanteras av handläggare på Individ- och familjeomsorgen.

Du ansöker genom att ringa till mottagningsenheten, vilka du når genom kommunens växel 0474-470 00. Mottagningsenheten är öppen måndag-torsdag klockan 08.00-16.30 samt fredagar klockan 08.00-16.00.

Vad händer efter en ansökan?

  1. Vi tar emot din ansökan.
  2. När vi har tagit emot din ansökan kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Om du önskar det bokar vi tolk.
  3. Efter samtalet gör vi en utredning som sedan ligger till grund för beslutet.
  4. Du får ett skriftligt beslut om bistånd eller avslag.
  5. Under tiden du har stödinsatser kommer socialsekreteraren att vara din kontakt. Vi har tystnadsplikt och ingen annan har rätt att begära ut information om dig. Vi har dock anmälningsplikt till Barn och familj om vi misstänker att barn far illa.

Socialjour på kvällar och helger

I Uppvidinge kommun finns socialjour på kvällar och helger. Då ringer du 112, SOS Alarm, som hjälper dig med kontakt med socialjouren. På vardagar klockan 08.00-16.30 (fredagar till klockan 16.00) vänder du dig till mottagningsenheten via kommunens växel, 0474-470 00.

I akuta ärenden ringer du alltid 112 som också kan koppla dig till polis och sjukvård. 

Familjefrid Kronoberg

Du som bor i Uppvidinge kommun kan även vända dig till Familjefrid Kronoberg. Det är en verksamhet som är specialiserade på våld i nära relationer och erbjuder behandling till både våldsutsatt och förövare. Familjefrid Kronobergs är till för såväl barn som vuxna.

Familjefrid Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner.

Ring 0470-79 60 47 eller besök hemsidan:

Familjefridkronoberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren Blenda

Ring 0470-488 08 eller besök hemsidan där du även kan chatta:

Kvinnojourenblenda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen - telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt för rådgivning. Ring 020-50 50 50 eller besök hemsidan:

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinje för våldsutsatta män - telefon 020-80 80 80

Stödtelefonen riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen för män är öppen alla dagar klockan 07.00–21.00. Ring 020-80 80 80 eller besök hemsidan:

Stödlinjen för män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinje för våldsutsatta transpersoner - telefon 020-55 00 00

Stödtelefonen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 11.00–19.00. Ring 020-55 00 00 eller besök hemsidan:

Stödlinjen för transpersoner Länk till annan webbplats.

Lyssna