Stöd till barn och ungdom

Det är aldrig okej att som barn bevittna eller själv bli utsatt för våld. Det finns hjälp att få.

För dig som är ung och utsatt för våld

Prata med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, börja berätta om något. Om du pratar med någon vuxen på skolan så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj.

Kontakta BRIS

Du kan också ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället), du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret från samtalslistan. Du kan kontakta BRIS på telefon 116 111 eller Bris.se.

Kontakta kommunens socialtjänst

Om du är över 15 år kan du själv ansöka om hjälp från socialtjänsten och få stöd även om dina föräldrar inte tycker som du.

Det finns många olika typer av stöd som du själv eller du tillsammans med dina föräldrar kan få, till exempel prata med någon eller få en kontaktperson. Du kan ringa vår mottagningshet via växeln, 0474‑470 00.

Våld i ungas nära relationer

Är du i en schysst relation? På ungarelationer.se kan du testa din relation och chatta med specialistutbildade volontärer.

Ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att uppleva våld kan innebära att:

  • Bli utsatt för våld (allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning).
  • Se eller höra våld.
  • Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla).
  • Känna av stämningen i hemmet.

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

Barns rätt till en uppväxt utan våld skrevs av FN redan 1989 i Barnkonventionen. I Barnkonventionen betonas statens ansvar att vidta åtgärder för att skydda varje barn mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. Sverige skrev under Barnkonventionen redan 1990 och sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänstens mottagningsenhet. Mottagningsenheten når du genom att ringa kommunens växel: 0474-470 00.

Lyssna