Kommunfakta

Här kan du läsa fakta om Uppvidinge kommun och statistik över hur många invånare de olika orterna och landsbygden har haft de senaste åren.

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.

Kommunens areal är 1 178 kvadratkilometer. Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog.

Här finns också många sjöar, 231 av dem är större än ett hektar. Inom kommunen finns upprinningsområden till tre vattensystem: Emån, Mörrumsån och Alsterån.

Antalet invånare den 31 december 2022 var 9 418. Cirka 75 procent bor i tätorterna.

Fakta om tätorterna

Alstermo

Bäckparken i Alstermo


Alstermo ligger i den sydöstra delen av kommunen och har strax över 800 invånare.

Redan på 1700-talet fanns ett järnbruk vid Alsterån. Där tillverkade man spik. Också pappersbruket med tillverkning av den unika unikaboxen fann sin plats vid ån som var den naturliga farleden. I ån är det mest fiskar som finner sin plats, men de är å andra sidan många: gädda, abborre, mört, lake och sutare, bland andra. I skogarna runt ån finns ett rikt djurliv som bidrar till att göra Alstermo till en naturskön plats.

Välkommen att bo och arbeta i Alstermo!

Det var en gång...

Kärt barn har många namn och Alstermo har fått uppleva flera namnbyten genom åren. Det första samhället hette Björkdala, trots granskogen. När sedan järnvägen mellan Växjö och Oskarshamn byggdes på 20-talet döpte man järnvägsstationen till Hohultslätt. Hohult från namnet på en gård från 1400-talet och slätt, rätt och slätt från "slätten".

Samhället blomstrade tack vare järnvägen, men på Alstermo Bruk var man mindre nöjda med det krångliga namnet. Det hämmade exporten och 1970 genomfördes en folkomröstning om namnbyte. Trots viss oenighet blev det nya namnet Alstermo och unikaboxens framtid var tryggad.

Befolkning

Alstermo har strax över 800 invånare.

Bostäder

Det finns fastigheter och villor till konkurrenskraftiga priser samt nybyggda hyreslägenheter.

Barnomsorg

I Alstermo finns fritidshemmet Regnbågen och Junibackens förskola.

Utbildning

Alstermoskolan är en F-6-skola. År 7-9 finns i Älghult dit man åker skolskjuts som tar cirka åtta minuter. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Alstermo ligger i Uppvidinge kommuns sydöstra del. Det tar cirka 50 minuter med bil till Växjö och 50 minuter till Kalmar. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till bland annat Växjö och Nybro.

Industri

Ungefär två tredjedelar av de förvärvsarbetande i Alstermo arbetar inom industrin. De största företagen i trakten är Amokabel-koncernen, GFAB, och Talent plastic AB.

Kultur och fritid

I Alstermo finns bibliotek och idrottshall i Mötesplats Alstermo, elljusspår, fotbollsplaner, skjutbanor, tennisbanor, boulebana, möjlighet till fiske (fiskekort krävs), Folkets Hus med biograf och konferenslokal, Folkparken Hasselbacken, ett rikt föreningsliv samt Alstervik med bangolf och våffelservering sommartid. Vintertid finns möjlighet till skidåkning på konstsnöanläggningen Vita vidder.

Övrig service

Distriktsläkare, distriktssköterska, tandläkare samt särkillt boende för äldre i privat regi. Det finns också bensinstation, bilverkstad, frisör, pizzeria, livsmedelsbutik (ATG-, Apotek-, Post- och Systembolagsombud) och specialbutiker.

Fröseke

En tegelbyggnad i Fröseke. Foto.


Fröseke ligger i det sydöstra hörnet av Uppvidinge kommun och har cirka 170 invånare.

Precis som det är naturligt att man tillverkar glas i Småland är det naturligt att tillverka trämöbler här. Och även för möbler behövs god design. I Fröseke har man tillverkat möbler i många år - och gör så än idag.

Välkommen att bo och arbeta i Fröseke!

Det var en gång...

Finns det vatten, finns det liv och där Alsterån mynnar ut i Uvasjön har det funnits mänskligt liv sedan bronsåldern. Om det skvallrar skeppssättningen och de fynd av redskap man har gjort här. Namnet Fröseke är också urgammalt och avslöjar att här inte alltid har sett ut så som det gör nu. Fram till 1600-talet var det ek och inte gran som Smålandsskogarna bestod av. Eke i namnet betyder ekdunge och frö kommer från fruktbarhetsguden Frö i den nordiska mytologin.

Men även sedan granen har tagit över i skogen har människor gärna slagit sig ner i Fröseke. Lika vackert - då som nu.

Befolkning

Fröseke har cirka 170 invånare.

Bostäder

Det finns fastigheter och villor till konkurrenskraftiga priser. Det finns även lägenheter att hyra.

Barnomsorg

Förskolebarnen går på junibacken i Alstermo.

Utbildning

År F-6 går i skolan i Alstermo dit skolskjutsen kör på 10 minuter och år 7-9 går i Älghult dit det tar 20 minuter. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Fröseke ligger i sydöstra delen. Det tar cirka 60 minuter med bil till Växjö, 45 minuter till Kalmar. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till bland annat Växjö och Nybro.

Industri

I Fröseke arbetar de flesta inom industrin. Företag i trakten är Fröske Industriservice och Fröseke Energisystem.

Kultur och fritid

I Fröseke finns Folkets Hus med biograf och konferenslokal, fotbollsplan, friluftsbad, fiske med handikappanpassad brygga, gym, tennisbana, stuguthyrning samt ett varierat föreningsliv.

Klavreström och Norrhult

Dammen i Klavreström


Klavreström och Norrhult ligger tätt ihop vid Norrsjön och Änghultasjön i den nordvästra delen av kommunen.

Klavreström och Norrhult är vackert belägna vid Norrsjön och Änghultasjön. Det gamla brukssamhället Klavreström är numera en modern ort där invånarna njuter av närheten till naturen. I Norrhult har man en livaktig Folkets Hus-förening där man ser till att folk kan få roa sig - trots att de inte bor i en storstad.

Välkommen att bo och arbeta i Klavreström/Norrhult!

Det var en gång...

Under den Aschanska perioden på Klafreströms bruk byggdes herrgården. Det var bergsrådet Johan Lorentz Aschan som lät bygga det stora huset till sin son och namne, ryttmästare Johans Lorentz Aschan. Arbetet påbörjades i maj 1832. För murningen anlitades tre murarmästare, G Svensson från Ulfvahult som jobbade i 30 dagar och fick sju halvstop brännvin för arbetet, I Svanberg som jobbade i 18 dagar och fick tre halvstop samt Anders Pettersson som arbetade i 31 dagar. Hur mycket brännvin han fick finns inte registrerat i bruksböckerna.

Herrgårdsbygget gick snabbt. Efter ett och ett halvt år stod byggnaden färdig och löjtnant Aschan flyttade in den 9 november 1833. Klafreströms bruk lades ner på 1970-talet men herrgården står fortfarande kvar.

Ett halvt sekel senare, 1895, grundades Rosdala Glasbruk i Norrhult. Man specialiserade sig snabbt som lampglastillverkare och var ensamma om det i Sverige. I bruksmuseets källare finns 10.000 formar till glaskupor bevarade.

Befolkning

Norrhult/Klavreström har cirka 1 200 invånare och Lindshammar cirka 60 invånare.

Bostäder

Det finns fastigheter och villor till konkurrenskraftiga priser. Det kommunala AB Uppvidingehus och andra fastighetsägare har hyreslägenheter.

Barnomsorg

I Norrhult/Klavreström finns förskolan Svalan och fritidshemmet Tornsvalan.

Utbildning

Nottebäcksskolan är en F-6 skola. År 7-9 är förlagda till Åsedaskolan, dit eleverna åker skolskjuts som tar cirka 25 minuter. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Norrhult/Klavreström ligger i Uppvidinge kommuns västra del, vid riksväg 31. Det tar cirka 25 minuter till Växjö, 25 minuter till Vetlanda och 1 timme och 15 minuter till Kalmar.

Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till bland annat Stockholm, Malmö, Oskarshamn, Vetlanda, Västervik och Växjö.

Industri

Ungefär 60 procent av invånarna i Norrhult/Klavreström arbetar inom industrin. De största företagen i trakten är Klarvik Swedish Aluminium, K-G List, Klafreströms Stålgjuteri, Norrhult Stålgjuteri samt Ädelträ.

Kultur och fritid

I Klavreström/Norrhult finns bland annat bibliotek, Folkets Hus med biograf, bruksmuseum, boulebana, elljusspår, fotbollsplaner, friluftsbad, gymnastiksal, styrketräningshall, tennisbanor, tennishall, padelhallar, vandringsled, fiske, naturreservat samt ett varierat föreningsliv.

För den som vill spela golf finns en niohålsbana samt driving range på Uppvidinge Golfklubb, vackert belägen med utsikt över ekhagar och Änghultasjön.

Övrig service

Veterinär, vandrarhem, demensboende, bensinstation, bilverkstad, frisörer, livsmedelsbutik (ATG-, post- och apoteksombud), pizzeria/krog och thaireaturang.

Lenhovda

Svanar i Sjöparken i Lenhovda


Lenhovda är ett levande samhälle vackert beläget vid Lenhovdasjön i den västra delen av kommunen. Lenhovda har cirka 1 750 invånare.

Lenhovda har alltid spelat en stor roll i Uppvidinges historia. Det var här det gamla häradets tingsplats låg. Dokument från 1408 finns bevarade men förmodligen fanns det en tingsplats här ännu tidigare. Tingshuset från 1780 står fortfarande kvar och minner om fornstora dagar. Stora vägen mellan Växjö och Kalmar gick här förbi.

Välkommen att bo och arbeta i Lenhovda!

Det var en gång...

En tingsplats måste naturligtvis också ha ett häkte och i Lenhovda heter det i folkmun Tjuvakällaren. Att kalla det fängelse är kanske att ta i. Faktum är att det i själva verket är en jordkällare. Där fanns plats för tre fångar, i var sitt hörn, i det fjärde hörnet fanns latringropen. Fångarna satt fastkedjade på jordgolvet, med hand- och fotbojor. Tjuvakällaren, som ligger mitt i Lenhovda, byggdes 1620 och fungerade som häkte i 200 år. Att ens i sin vildaste fantasi tänka sig att man faktiskt har förvarat människor här är svårt, men tiderna förändras och det mesta blir faktiskt bättre.

Befolkning

Lenhovda har cirka 1 750 invånare. Sävsjöström har cirka 150 invånare. Marhult cirka 100 invånare.

Bostäder

Det finns fastigheter och villor till konkurrenskraftiga priser och nybyggda kommunala hyreslägenheter.

Barnomsorg

I Lenhovda finns förskolan Vintergatan och fritidshemmet Eken samt föräldrakooperativet Juvelen.

Utbildning

Lenhovdaskolan är en F-6 skola. År 7-9 går eleverna i Älghult, dit skolskjutsen kör på 20-25 minuter. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Lenhovda ligger i Uppvidinges västra del. Det tar cirka 30 minuter till Växjö, cirka 60 minuter till Kalmar och cirka 40 minuter till Vetlanda. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till Växjö.

Industri

Ungefär en tredjedel av Lenhovdas befolkning arbetar inom industrin. De största företagen är Elitfönster, Radiatorfabriken, Rottne Industri, Schunk Nordiska samt Träförädlings AB (Sävsjöström).

Kultur och fritid

I Lenhovda finns bibliotek, Sjöparken sommarservering, Tingshuset med förenings- och samlingslokaler, Borgen (samlings-och nöjeslokal), fiske, elljusspår, fotbollsplaner, beachvolley- och padelplaner, friluftsbad, ishall, ridanläggning, skjutbanor, sporthall, tennisbanor, camping och ett varierat föreningsliv. Naturreservatet Våraskruv ligger nära.

Övrig service

Det finns ett stort antal mindre tjänste- och serviceföretag. Det finns ett särkilt boende för äldre och gruppbostäder, vårdcentral, tandläkare, apotek, bensinstation, hotell- med lunchservering, bilverkstad, pizzeria/krog, systembolagsombud, livsmedels- och specialbutiker.

Det finns även ett antal tjänste- och serviceföretag.

Åseda

Flygfoto över Åseda


Åseda är det största samhället i kommunen med cirka 2 700 invånare och ligger i den norra delen.

Åseda är idag en levande industriort och den största tätorten i kommunen. Åseda har en lång och spännande historia bakom sig. I trakterna bodde en gång i tiden adelsfolk på de många sätesgårdarna. Kanske är det därför Åsedaborna tidigare brukade kallas "Åseda riddare"?

Nu är dock den tunga rustningsplåten utbytt mot aluminium och vid sidan av träindustrin profilerar den lätta metallen det moderna Åseda.

Välkommen att bo och arbeta i Åseda!

Det var en gång...

Olof den Helige har genom tiderna haft stor betydelse för Åseda. Varför han dyrkats extra mycket här tvistar de lärde om, men det har sannolikt med den norske kungen Sigurd Jorsalafar att göra. År 1123 företog han ett korståg till Kalmar och passade då på att propagera för det norska skyddshelgonet.

I Ny Smålands Beskrifning av Josef Rosengren kan man läsa: "Olsmässesöndagen (söndagen närmast Olofsdagen) skall också ända till 1837 hafva firats till konung Olofs minne genom särskild predikan om kristendomens införande i Norden. Stora folkskaror strömmade förr denna dag från alla håll till Åseda". Så skrevs det 1914 och än idag firas Olofs minne med en mässa sista helgen i juli varje år. Även om Olsmässan, liksom mycket annat, förändras genom tiderna lever traditionen kvar.

Befolkning

Åseda är Uppvidinges största ort med cirka 2 700 invånare.

Bostäder

Det finns bostadsrätter och hyreslägenheter, både kommunala och privata, samt fastigheter och villor till konkurrenskraftiga priser. Det finns också byggklara tomter.

Barnomsorg

I Åseda finns förskolorna Gläntan och Björkåkra samt fritidshemmet Ekbacken/Åbacken. Förräldrakooperativet heter Familjelyckan.

Utbildning

Åsedaskolan har en F-6-verksamhet och 7-9-verksamhet. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Åseda ligger i Uppvidinge kommuns norra del, vid riksväg 23/37. Det tar cirka 40 minuter med bil till Växjö, 40 minuter till Vetlanda, 60 minuter till Oskarshamn och cirka 1 timme och 15 minuter till Kalmar. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till Växjö, Vetlanda, Nybro, Västervik samt Oskarshamn.

Industri

Det största företaget är Profilgruppen. Övriga större företag är Allt i Plåt, Ekeforshus, Spaljisten och Profilmekanik.

Kultur och fritid

I Åseda finns bibliotek, Folkets Hus med biograf, Hälsans Hus med simhall, sporthall, fotbollsplaner, el-ljusspår, bangolf, ishall, ridanläggning, skjutbanor, tennisbanor, campingplats, friluftsbad samt ett rikt föreningsliv. Turistinformation finns i kommunhuset.

Övrig service

Vårdcentral, apotek, tandläkare, äldreboende, banker, bensinstationer, bilprovning, bilverkstäder, frisörer, hotell med lunchservering, restauranger, pizzeria, caféer, polisstation och Systembolag samt livsmedels- och specialbutiker.

Det finns även ett stort antal tjänste- och serviceföretag.

Älghult

En brygga och en tjej med cyklop vid Strandbadets camping i Älghult. Foto.

Älghult ligger i den sydöstra delen av kommunen och har cirka 450 invånare.

Hit kommer turisterna - för att njuta av lugnet, tystnaden, skogen och vattnet. De som bor i Älghult njuter av desamma.

Välkommen att bo och arbeta i Älghult!

Det var en gång...

"Tack vare hjälpen från folk i Älghult kunde Dacke skörda sin sista seger i kampen mot kungens knektföljen.", skriver professor Lars-Olof Larsson i Dackeland. I juni 1543 lyckades bondeledaren Nils Dacke en sista gång få fyr på upproret i Kalmar län men tvingades snabbt till reträtt. I juli kom han med knappt 100 mannar till Uranäs i Älghults socken, där han övernattade i en loftbod. Denna loftbod finns numera att beskåda på Kulturen i Lund.

Nils Dacke fortsatte sedan mot Älghult för att spendera påföljande natt i prästgården. Hur positiv till detta kyrkoherden herr Tore egentligen var, finns det olika uppgifter om. Klart är i alla fall att varken prästen eller någon annan förrådde Dacke. Att det sedan gick som det gick kan man i alla fall inte beskylla Älghultsborna för.

Befolkning

Älghult har cirka 450 invånare.

Bostäder

Det finns mycket få hyreslägenheter och villor lediga.

Barnomsorg

I Älghult finns den kommunala förskolan Älgalyckan med en åldersblandad avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

Utbildning

I Älghult finns kommunens första och hittills enda friskola F-6. I kommunal regi finns det en högstadieskola. I Åseda finns Uppvidinge lärcenter med introduktionsprogram och vuxenutbildningar.

Kommunikationer

Älghult ligger i Uppvidinge kommuns sydöstra del. Det tar cirka 45 minuter med bil till Växjö, 60 minuter till Kalmar och 60 minuter till Oskarshamn. Det finns dagliga kollektiva förbindelser inom kommunen och till bland annat Åseda, Växjö och Nybro.

Industri

45 procent av de förvärvsarbetande i Älghult jobbar inom industrin. De största företagen i trakten är A-plast, Bennesveds åkeri och Älghults Industridetaljer.

Kultur och fritid

I Älghult finns camping, elljusspår, fiske, friluftsbad, boulebana, fotbollsplaner, gymnastiksal, isbana, skjutbanor, tennisbana samt ett varierat föreningsliv.

Övrig service

Coop Nära med post- och apoteksservice samt ombud för Systembolaget, blomsterhandel, tankställe, särskilt boende för äldre, frisör samt cykel- och sportaffär.


Antal invånare i Uppvidinge kommun

Ort

2020

2021

2022

Förändring 2021‑2022

Åseda tätort

2 696

2 708

2 722

14

Åseda landsbygd

639

640

637

-3

Summa Åseda

3 335

3 348

3 359

11


Alstermo tätort

860

857

817

-40

Älghult tätort

469

470

452

-18

Fröseke tätort

161

156

167

11

Landsbygd

565

541

536

-5

Summa Alstermo/Älghult/Fröseke

2 055

2 024

1 972

- 52


Lenhovda tätort

1 807

1 762

1 756

-6

Lenhovda landsbygd

527

545

540

-5

Summa Lenhovda

2 334

2 307

2 296

-11


Klavreström tätort

438

452

454

2

Norrhult tätort

788

773

767

-6

Landsbygd

526

519

538

19

Summa Norrhult/Klavreström

1 752

1 744

1 759

15


Övrigt, ej registrerad ort

22

26

32

6


Total befolkning

9 498

9 449

9 418

-31


Summa tätorter

7 241

7 204

7 135

-69

Summa landsbygd

2 257

2 245

2 283

-38


Under 2022 har befolkningen minskat med 31 invånare.

Lyssna