Trygg och säker

Uppvidinge kommun arbetar på olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.

Räddningstjänst

Vid nödsituation - kontakta SOS alarm på telefonnummer 112

Räddningstjänst är en av de verksamheter en kommun enligt lag måste ha. Uppvidinge kommun ingår i ett räddningstjänstförbund tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, har till uppgift att svara för räddningstjänstverksamheten i de tre kommunerna.

Räddningstjänsten rycker ut vid utsläpp av farliga ämnen, brand i byggnad, trafikolyckor och andra olyckshändelser.

Mer information om Räddningstjänsten Östra Kronoberg finns på:

Räddningstjänsten Östra Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din säkerhet

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Uppvidinge kommun kommer kommunens webbplats, uppvidinge.se, att användas för att informera om vad som hänt, ge råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du hela tiden att hitta aktuell information.

En samhällsstörning kan drabba många människor och stora delar av samhället. Händelsen uppstår ofta utan förvarning. Därför är det viktigt att alltid vara förberedd för det oväntade. Alla invånare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Ett fungerande samhälle bygger på ansvarstagande utifrån den förmåga var och en har.

På våra sidor om Krisberedskapsveckan, som arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och kommunerna, har vi samlat en hel del tips uppdelade enligt olika teman på hur du kan göra för att förbereda dig inför en kris.

Tips från Krisberedskapsveckan

Brottsförebyggande arbete

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, är ett kommunövergripande råd där politiker och representanter samverkar med Polisen i Kronobergs län.

Det lokala brottsförebyggande rådet fungerar som en kontaktpunkt mellan kommunala verksamheter och Polisen. Andra som har intresse av att arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället, till exempel föreningar och företag, deltar utifrån de aktuella problem som rådet arbetar med. Samverkan med Polisen innebär att överenskommelser och medborgarlöften tas fram gemensamt utifrån de problem som finns. Arbetet i det lokala rådet ska ge kontinuitet i det brottsförebyggande samarbetet i kommunen.

Trygghetsmätning

Polisen och kommunen gör en årligt trygghetsmätning i kommunen. Här kan du läsa en sammanfattning av den senaste undersökningen:

Trygghetsmätning i Uppvidinge 2018 Länk till annan webbplats.

Ordförande:
Anders Käll (M)
Telefon: 0474-470 00 (växel)
anders.kall@uppvidinge.se

Lyssna