Brandskydd och sotning

Kommunen har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs regelbundet av personer som uppfyller behörighetskraven.

Från och med 2018-04-12 ansvarar Räddningstjänsten Östra Kronoberg för brandskyddskontrollerna i Uppvidinge kommun.

Från och med 2018-04-20 svarar Växjö Sotningsdistrikt AB genom bifirma Uppvidinge Sotningsdistrikt för rengöring och sotning.

Kontaktuppgifter Uppvidinge sotningsdistrikt
Telefon: 0481-610 80
info@uppvidingesot.se

Lyssna