Överklaga beslut, rättssäkerhet

Medborgare i kommunen har rätt till insyn i kommunens verksamhet tack vare Offentlighetsprincipen.

En av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle är Offentlighetsprincipen. Den innebär att myndighetens verksamhet ska vara öppen för insyn så långt det är möjligt. Det betyder även att du som medborgare har rätt att ta del av handlingar och beslut som fattas i kommunen, utan du behöver förklara varför.

Lyssna