Ekonomisk hjälp och stöd

Om du har problem med din ekonomiska situation kan du få stöd av kommunen. Du kan även få rådgivning om din privatekonomi av oss.

På enheten för ekonomiskt bistånd arbetar socialsekreterare och budget- och skuldrådgivare.

Ekonomiskt bistånd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Stödet regleras i socialtjänstlagen. Den som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Du hittar mer information om ekonomiskt bistånd på vår sida:

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Budget- och skuldrådgivning

Hos kommunens budget- och skuldrådgivning kan du få hjälp med:

  • Budgetrådgivning, konkreta råd om hushållets ekonomi.
  • Skuldrådgivning där vi går igenom dina skulder och försöker hitta lösningar som förbättrar din skuldsituation.
  • Skuldsanering. Skuldsaneringslagen kan ge dem som är mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna. Vi kan informera, hjälpa och stötta vid en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden.

Du hittar mer information om budget- och skuldrådgivning på vår sida:

Budget- och skuldrådgivning

Lyssna