Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Stödet regleras i socialtjänstlagen.

Den som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat. För rätt till bistånd krävs normalt att du står till arbetsmarknadens förfogande och är anmäld hos arbetsförmedlingen. Om du är sjuk måste du kunna styrka det med läkarintyg. Om du har egna tillgångar ska de i första hand användas till livsuppehället.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

1. Kontakta mottagningsenheten för att boka en tid: 0474-470 00 (växel).

2. Du kommer få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med. Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd får du en ansökningsblankett.

3. Lämna in ansökningsblanketten eller skicka in den till den adress som står på blanketten.

Mer information om ekonomiskt bistånd

På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på de vanligaste frågorna om ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens information om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster