Arbetslöshet

Personer som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen ta del av arbetsmarknadsinsatser med målet att finna en väg till egenförsörjning genom arbete eller studier.

Uppjobb – för den som är utanför arbetsmarknaden

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen har insatser för många som står långt från arbetsmarknaden. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen (IFO) inom Uppvidinge kommun kan individer få hjälp att träna och utveckla sin arbetsförmåga. Avdelningen har olika insatser som anpassas för varje individs särskilda behov, ofta i kombination med studier på Uppvidinge lärcenter eller SFI.

Kommunen erbjuder också vuxenutbildning till alla vuxna kommuninvånare som önskar studera.

Lyssna