Lämna synpunkter, klagomål och förslag

Här kan du framföra synpunkter, ge förslag, beröm eller kritik på de olika tjänster och service som kommunen erbjuder. Du kan även ställa frågor och göra felanmälningar. Tänk på att dina synpunkter och förslag i regel registreras och ses som allmän handling.

Synpunkter och förslag

Om du förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det!

Vad händer sen?

När du har skickat iväg din synpunkt får du en bekräftelse från oss att vi mottagit den. Om du uppger kontaktuppgifter skickar handläggaren ett svar till dig. Vårt mål är att det ska ske inom tio arbetsdagar men det kan ta längre tid om arbetsbelastningen är hög samt vid semestertider. Tänk på att beskriva så tydligt som möjligt vad frågan eller synpunkten gäller.

Om det gäller en särskild enhet ber vi dig ange enhetens namn så att vi snabbt når rätt handläggare.

Frågor och svar på webben

Dina synpunkter och/eller din fråga samt vårt svar kommer att publiceras under Frågor och svar här på vår webbplats. Dina personuppgifter kommer inte att publiceras.

Synpunkter och klagomål på välfärds- och omsorgsförvaltningens verksamhet

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel inom någon av välfärds- och omsorgsförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta dem via deras system för hantering av synpunkter och klagomål.

Klagomål på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet

Hjälp oss bli bättre genom att berätta om de fel och brister du upptäcker i våra förskolor och skolor. Tänk på att ditt klagomål, även om du är anonym, i regel betraktas som allmän handling.

Allmänna handlingar och semesterperioder

All post till Uppvidinge kommun är allmänna handlingar. Det innebär, bland annat, att allmänheten och media har rätt att ta del av de synpunkter som du lämnar. Det är en av anledningarna till att vi ber dig ta enskilda ärenden annat sätt, till exempel direkt till den enhet det berör. Då får du bästa möjliga svar och hjälp.

Under semesterperioden juni-augusti samt i samband med jul och nyår kan det ta längre tid innan du får svar på din synpunkt.

Lyssna