Ekängsskolan

Undervisningen på Ekängsskolan anpassas efter varje elevs speciella behov och förutsättningar. Ekängsskolan är placerad i Lenhovda.

Barn och ungdomar som inte kan följa grundskolans kursplan erbjuds skolgång i anpassad grundskola. I anpassad grundskola utgår man ifrån att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och de får stöd på den nivå de befinner sig. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Klasserna i anpassad grundskola är små.

Anpassad grundskola är nioårig. Om en elev efter det nionde skolåret inte har nått upp till de betygskriterier som minst ska uppnås, har eleven rätt att få ytterligare två skolår på sig för att slutföra utbildningen.

Läroplan och kursplan

Anpassad grundskola har en egen läroplan och en kursplan som utgår från varje elevs förutsättningar. Kursplanen för anpassad grundskola omfattar samma ämnen som grundskolan utom språkval. Efter avslutad skolgång får eleven ett intyg, vilket kan kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

Vårdnadshavare och elev kan begära att få betyg, som sätts i ämnen i slutet av varje termin. Betyg sätts från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 när ett ämne har avslutats. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.

Ämnesområden inom anpassad grundskola

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Betyg sätts ej inom ämnesområden.

Lyssna