Familj, barn och ungdom

Barns och vuxnas händer ovanpå varandra. Foto.

Välfärds- och omsorgsnämnden arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi vill också i ett nära samarbete med föräldrar främja en positiv utveckling hos barn och ungdomar.

Inom kommunens socialtjänst erbjuder vi stöd i form av kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller kontakt med behandlare inom öppenvård. I öppenvården arbetar behandlare med olika kompetenser riktat till familjer. Vi arbetar på olika sätt för att barn och föräldrar ska ha det bra.

Psykiatri

Inom barn och familj har vi ingen specifik kompetens inom psykiatri, däremot möter vi familjer i alla situationer och stöttar upp där behov finns. Till grund för insatser ligger ett biståndsbeslut efter utredning av socialsekreterare.

Det finns ett psykiatriteam inom öppenvården som är riktat till vuxna som behöver stöd. De som arbetar där har stor erfarenhet av psykiatriska diagnoser och kan samverka med personal från barn och familj då det behövs.

Familjecentralen

I kommunen har vi även en familjecentral (för barn mellan 0 och 6 år) där personal från socialtjänsten medverkar för att kunna ge rådgivning. Personal från socialtjänsten kan genom denna verksamhet lotsa vidare familjer som behöver stöd.

Familjecentralen i Uppvidinge kommun

Elevhälsa

I skolorna i kommunen finns det tillgång till elevhälsa , där skolkuratorer och skolpsykolog arbetar. Vid psykiatrisk problematik kan de stötta vårdnadshavare eller ungdomen själv genom kontakt med Region Kronoberg, barn- och ungdomspyskiatrin i Växjö, alternativt till barn- och ungdomshälsan i Växjö.

Elevhälsan i Uppvidinge kommun

Information om socialtjänsten

På Barnombudsmannens sida Kollpåsoc.se kan du ta reda på vad socialtjänsten, soc, kan göra för dig som är barn eller ung.

Kollpåsoc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Socialstyrelsens sida Så fungerar socialtjänsten kan du få information hur socialtjänstens arbete med att hjälpa barn och familjer. Informationen finns på 18 språk.

Så fungerar socialtjänsten - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna