Förskolor

Barn på en förskolegård. Foto.

Förskolor finns i Åseda, Norrhult/Klavreström, Lenhovda, Älghult, Alstermo och Fröseke.

Alla förskolor arbetar efter Reggio Emilia-pedagogik, där pedagogen har ett lyssnande förhållningssätt, dokumenterar, reflekterar, ser barnens olikheter som ett viktigt värde och uppmuntrar barnet att utveckla olika uttryckssätt.

Inomhusmiljöerna ändras efter barnets behov och utveckling. Pedagogens roll är att hjälpa barnet att upptäcka världen.