Björkåkra förskola

Björkåkra förskola

Björkåkra förskola i Åseda byggdes 2017 och har sex avdelningar.

Förskolan har en fin utemiljö med en stor gård som ger utrymme för aktiviteter och lek av olika slag. På Björkåkra finns tre avdelningar för barn mellan ett och tre år, och tre avdelningar för barn som är mellan tre och fem år.

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Så arbetar vi på förskolan

På Björkåkra förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnens tankar och funderingar är viktiga. Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Pedagogen är lyssnande, tillgänglig och aktiv tillsammans med barnen.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och hjälpa barnen att reflektera över sina lärprocesser, sitt lärande och sin utveckling. Dokumentationen ger barnen något konkret att i efterhand gå tillbaka till och utgå från när de vill berätta vad de gjort.

Vi använder oss av ett naturorienterat förhållningssätt, utomhuspedagogiken har ett stort utrymme i vårt arbete med barnen. Detta visar sig bland annat genom att barngrupperna vistas mycket i vår närmiljö. De dagliga utomhusvistelserna är en självklarhet för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet i olika miljöer och det ger barnen lärande och lustfyllda upplevelser i naturen.

Lärande och omsorg är lika viktiga och beroende av varandra. Vi strävar efter att bemanning ska vara två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Kontakta våra avdelningar

Kvickroten

Telefon: 0474-471 68
kvickroten@uppvidinge.se

Daggkåpan

Telefon: 0474-471 78
daggkapan@uppvidinge.se

Björnmossan

Telefon: 0474-471 69
bjornmossan@uppvidinge.se

Stensötan

Telefon: 0474-471 83
stensotan@uppvidinge.se

Kråkbäret

Telefon: 0474-471 76
krakbaret@uppvidinge.se

Rönnbäret

Telefon: 0474-471 74
ronnbaret@uppvidinge.se

Lyssna