Gläntan

Gläntans förskola

Gläntans förskola har sex avdelningar och vi jobbar med åldersindelade barngrupper. Förskolan ligger i Kexholmsområdet i Åseda.

Vi har en inspirerande gård med många möjligheter till lek och lärande. Brunnsparken och skogen finns i närområdet.

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Så arbetar vi på förskolan

På Gläntans förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnens tankar och funderingar är viktiga. Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Pedagogen är lyssnande, tillgänglig och aktiv tillsammans med barnen.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och hjälpa barnen att reflektera över sina lärprocesser, sitt lärande och sin utveckling. Dokumentationen ger barnen något konkret att i efterhand gå tillbaka till och utgå från när de vill berätta vad de gjort.

Vi använder oss av ett naturorienterat förhållningssätt, utomhuspedagogiken har ett stort utrymme i vårt arbete med barnen. Detta visar sig bland annat genom att barngrupperna vistas mycket i vår närmiljö. De dagliga utomhusvistelserna är en självklarhet för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet i olika miljöer och det ger barnen lärande och lustfyllda upplevelser i naturen.

Lärande och omsorg är lika viktiga och beroende av varandra. Vi strävar efter att bemanning ska vara två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Kontakta våra avdelningar

Gullvivan

Telefon: 0474-471 71
gullvivan@uppvidinge.se

Prästkragen

Telefon: 0474-471 73
prastkragen@uppvidinge.se

Linnéan

Telefon: 0474-471 79
linnean@uppvidinge.se

Blåklockan

Telefon: 0474-471 70
blaklockanaseda@uppvidinge.se

Vallmon

Telefon: 0474-471 72
vallmon@uppvidinge.se 

Smörblomman

Telefon: 0474-471 80
smorblomman@uppvidinge.se

Vitsippan

Telefon: 070-147 41 74
vitsippan@uppvidinge.se

Lyssna