Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt ändra en byggnad kan du behöva bygglov. För åtgärder som inte kräver bygglov kan det i vissa fall krävas en anmälan.

Här på våra sidor om bygga nytt, ändra eller riva kan du läsa mer om bygglov, rivningslov, marklov och anmälningspliktiga åtgärder.