Bygglovs­handlingar

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd. Nedan följer några exempel, men ytterligare handlingar kan begäras.

Normal handläggningstid är maximalt 10 veckor. Men tiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor. Lämna alltid in kompletta handlingar för att underlätta granskningen av ditt ärende

Exempel på handlingar som behövs

Nedan finner du några exempel och förtydligande över vilka handlingar du behöver för att ansöka om bygglov. För att vara helt säker på vilka handlingar ditt ärende kräver kan du även kontakta kommunens byggnadsinspektör.

Telefon: 0474-470 69
E-post: mbn@uppvidinge.se

Ansökningsblankett med namnunderskrift

Blanketten är en beskrivning av projektet och information om vad ansökan gäller för typ av bygglov, exempelvis vilka färger byggnaden ska få i NCS-kod och försörjning av vatten och avlopp.

Situationsplan i skala 1:400

  • Ska redovisa samtliga byggnader, i en del fall kan även en nybyggnadskarta krävas.
  • Tillbyggnad markeras och mått till minst två fasader från tomtgräns ska anges.
  • Nuvarande och blivande nivåförhållanden ska framgå i situationsplanen.
  • Markera utfartsväg, parkering och uteplats.

Fasadritning i skala 1:100

  • Ska visa nuvarande fasad (vid ombyggnad)
  • Ska visa planerade fasader vid om-, ny- och tillbyggnad.

Planritning i skala 1:100

  • Måste vara måttsatt.

Sektionsritning i skala 1:100.

Eventuell anmälan om kontrollansvarig.

Läs mer om kontrollansvarig.

Alla ritningarna ska vara utförda fackmannamässigt

  • Ritade med linjal eller i ett dataprogram med svarta streck på ett vitt papper.
  • Siffror och mått ska vara tydliga och ritningarna ska vara i skala.
  • Ange fastighets­beteckning och skala.

Exempel på Ritningar

Kartunderlag till situationsplan

Situationsplan inom detaljplanelagt område har en fast kostnad på 500 kronor och kan beställas från vår kart-, mät- och GIS-ansvarig.

Telefon: 0474-470 71
E-post:
mbn@uppvidinge.se

Lyssna