Murar och plank

För att bygga eller flytta på en mur eller ett plank behöver du som regel bygglov.

Både mur och plank kräver i regel bygglov men staket samt vind-, insynsskydd som placeras i anslutning till uteplatser och liknande kan i vissa fall vara bygglovsbefriade.

Läs mer om bygglovsbefriade byggnationer

Vad räknas som mur eller plank?

Med en mur menar man i regel att det är en konstruktion av staplade stenar i till exempel betong, tegel, natursten eller i vissa fall trästockar och liknande. Oftast används de för att förhindra en passage eller som insynsskydd men kan användas som stöd vid nivåskillnader.

Plank är en fristående vägg som i regel byggs i trä eller metall som alternativ till staket eller stängsel och fungerar oftast som insyns-, buller-, eller vindskydd.

Så ansöker du om bygglov

Beskriv i blanketten att det är en mur eller ett plank som ska byggas och vilket material som är aktuellt.

Situationsplan

  • Ska redovisa samtliga byggnader, i en del fall kan även en nybyggnadskarta krävas.
  • Muren eller plankets sträckning, mått, placering, mått till tomtgräns och befintliga byggnader ska anges.

Fasadritning

  • Ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla fastighetsbeteckning.
  • Ska innehålla beskrivning av fasadmaterial och färgval.

Sektionsritning

  • Ska visa muren/plankets detaljer, höjd och tekniska uppbyggnad

Förslag till kontrollplan

Använd gärna våra blankett som hjälpmedel när du gör kontrollplanen.

Behöver du en situationsplan?

Situationsplaner inom detaljplanelagt område har en fast kostnad på 500 kronor och kan beställas från vår kart-, mät- och GIS-ansvarig.

Telefon: 0474-470 71
E-post:
mbn@uppvidinge.se

Lyssna