Murar och plank

För att bygga eller flytta på en mur eller ett plank behöver du som regel bygglov.

Både mur och plank kräver i regel bygglov men staket samt vind-, insynsskydd som placeras i anslutning till uteplatser och liknande kan i vissa fall vara bygglovsbefriade.

Läs mer om bygglovsbefriade byggnationer

Vad räknas som mur eller plank?

Med en mur menar man i regel att det är en konstruktion av staplade stenar i till exempel betong, tegel, natursten eller i vissa fall trästockar och liknande. Oftast används de för att förhindra en passage eller som insynsskydd men kan användas som stöd vid nivåskillnader.

Plank är en fristående vägg som i regel byggs i trä eller metall som alternativ till staket eller stängsel och fungerar oftast som insyns-, buller-, eller vindskydd.

Så ansöker du om bygglov

Beskriv i blanketten att det är en mur eller ett plank som ska byggas och vilket material som är aktuellt.

Situationsplan

  • Ska redovisa samtliga byggnader, i en del fall kan även en nybyggnadskarta krävas.
  • Muren eller plankets sträckning, mått, placering, mått till tomtgräns och befintliga byggnader ska anges.

Fasadritning

  • Ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla fastighetsbeteckning.
  • Ska innehålla beskrivning av fasadmaterial och färgval.

Sektionsritning

  • Ska visa muren/plankets detaljer, höjd och tekniska uppbyggnad

Behöver du en situationsplan?

Situationsplaner inom detaljplanelagt område har en fast kostnad på 500 kronor och kan beställas från vår kart-, mät- och GIS-ansvarig.

Telefon: 0474-470 71
E-post:
mbn@uppvidinge.se

Lyssna