Kaminer och eldstäder

Vid installation eller vässentlig ändring av eldstad och rökkanal behöver du göra en anmälan.

Fyll i anmälan och kompletera med följande handlingar när du skickar in anmälan om nyinstallation av kamin, eldstad eller rökkanal.

Tänk på att du inte får påbörja installationen innan du fått ett startbesked samt att du inte får börja använd eldstad eller rökkanal först du fått slutbesked. Detta utfärdas först efter ett godkänt sotarprotokoll kommit in till kommunen.

Mer information om sotning i Uppvidinge kommun

Blankett för anmälan

Installation av eldstad/kamin till befintlig rökkanal

 • Prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • Produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • Planritning i skala 1:100 med markering av placering.

Installation av eldstad/kamin samt ny rökkanal

 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Planritningar i skala 1:100 med markering av placering.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • Produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • Prestandadeklaration av skorsten/rökkanal
 • Produktspecifikation av skorsten/rökkanal.

Du behöver inte göra en anmälan vid

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • Byte av eldstadsplan.
 • Byte av likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt.

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder