Avgifter, taxor

För handläggning av bygglov och andra ärenden inom plan- och bygglagen tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i kommunfullmäktige.

Kommunens avgifter

För handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i Kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor för plan- och bygglov Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartunderlag till situationsplan

Situationsplan inom detaljplanelagt område har en fast kostnad på 500 kronor och kan beställas från vår kart-, mät- och GIS-ansvarig.

Lyssna