Ansök eller säg upp plats

Vi arbetar för att barnet i första hand placeras i någon av de förskolor eller fritidshem som finns i det område där barnet är folkbokfört.

Du ansöker om plats på förskola och fritidshem via vår e-tjänst. Om du önskar plats på fritidshem när ditt barn börjar i förskoleklass, är det viktigt att du ansöker om det.

Lämna in vistelsetider via Quiculum

Vistelsetider grundas på de tider och dagar då båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under tiden för resor till/från arbete/studier. Det är viktigt att ett nytt schema registreras vid förändring.

Barn folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Uppvidinge kommun. Om båda kommunerna är överens och om det finns möjlighet erbjuds plats i förskola, förskoleklass eller på fritidshem.

Ansök om plats i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Uppvidinge kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Uppvidinge kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats i förskola, förskoleklass eller på fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske minst två månader i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Länk till vår e-tjänst:

Uppsägning av plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna