Budget- och skuldrådgivning

Att leva med skulder och känna att man aldrig kommer att kunna betala sina skulder kan vara oerhört påfrestande för en familj eller enskild person. Därför kan du som invånare få hjälp med budget- och skuldrådgivning.  Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få hjälp med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Hjälp att göra en personlig budget

Du kan få hjälp med att göra en personlig budget utifrån dina inkomster och utgifter. En budget hjälper dig att få en överblick över din ekonomi och kan bli ett viktigt verktyg för att förändra din ekonomiska situation. Målet med skuldrådgivning är att få fram en frivillig uppgörelse mellan den som har en skuld och den som inte har fått betalt.

Nedskrivning av skulder eller skuldsanering

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig i kontakten med borgenären, det vill säga den du är skyldig pengar, där kontakten kan resultera i nedskrivning av skulderna och en realistisk betalningsplan. Kan du inte betala dina skulder kanske du kan få en skuldsanering. En skuldsanering innebär att en person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Du kan få information, hjälp och stöttning vid en ansökan om skuldsanering. Det finns även möjlighet att få stöd under hela skuldsaneringsprocessen. All rådgivning är kostnadsfri och hanteras under sekretess.

Vilka är de som behöver hjälp?

Se gärna videoklippet "Hur mår din ekonomi" för att förstå hur man i olika skeden i livet kan komma att behöva hjälp och råd med budget- och skuldrådgivning. Kanske är du själv eller någon du känner ibehov av hjälp eller stöttning?

Lyssna