Anmälan om allvarliga missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare och praktikanter i Uppvidinge kommunkoncern ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Funktionen gäller även den som söker arbete eller som tidigare har varit anställd av Uppvidinge kommun.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter, när kommunens ordinarie interna rapporteringskanaler bedöms omöjliga eller olämpliga att använda.

Den typ av händelser som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är olika typer av brott, till exempel:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Sekretessbrott
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående

När vanlig anmälan inte kan upprättas

Den ordinarie ordningen är att medarbetare ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef. I vissa situationer är detta inte möjligt. Det kan vara när misstankarna rör den egna chefen eller när medarbetaren är rädd att anmälan ska leda till repressalier. Det är viktigt att poängtera att visselblåsarfunktionen endast ska användas när ordinarie rapporteringsvägar inte är möjliga.

Så gör du en anmälan

Du som är anställd i Uppvidinge kommun ska helst anmäla det allvarliga missförhållandet via den e‑tjänst som du når via kommunens intranät.

Länk till kommunens intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går även att skicka in anmälan via brev till adress Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda. Var noga med att märka kuvertet ”Visselblåsning”.

Anmälan om allvarliga missförhållanden - blankett Pdf, 125.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Oavsett om du väljer att skicka in anmälan via e-tjänst eller via brev har du rätt att vara fullständigt anonym med din anmälan. Du som väljer att vara anonym kan inte få återkoppling på ditt ärende.

Tyck till - när du har en synpunkt eller ett klagomål

Som invånare har du möjlighet att påverka och lämna in dina synpunkter om kommunens verksamheter via vår e-tjänst Tyck till.

Tyck till - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna