Eldningsförbud

Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarar för eldningsförbud och är den myndighet som du ska vända dig till.

Vid eldningsförbud får du inte göra upp öppen eld utomhus eller iordningställa eldstäder, om de inte har godkänts av Räddningstjänsten.

Eldning med grillkol/briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrill på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag. Det kan dock bli förbjudet även att använda grill på ben. Att elda i en engångsgrill är förbjudet.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Du kan ansöka om undantag hos Räddningstjänsten Östra Kronoberg, men ansökan om undantag beviljas restriktivt.

Mer information hittar du på räddningstjänstens webbplats.