Sotning

I vår kommun är det Räddningstjänsten Östra Kronoberg som hanterar frågor om sotning.

Regler för sotning

Kommunerna har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs regelbundet av personer som uppfyller behörighetskraven. Sotning innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort i eldstaden och den tillhörande rökkanalen. Även imkanaler i restauranger och större kök är föremål för sotning.

Från och med 2018-04-12 ansvarar Räddningstjänsten Östra Kronoberg för brandskyddskontrollerna i Uppvidinge kommun.

Från och med 2018-04-20 svarar Växjö Sotningsdistrikt AB genom bifirma Uppvidinge Sotningsdistrikt för rengöring och sotning.

Kontaktuppgifter Uppvidinge sotningsdistrikt
Telefon: 0481-610 80
info@uppvidingesot.se

Att vara egensotare

Den som själv vill utföra sotning ska visa att han/hon har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd.

Ansökan om egensotning lämnas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg och först efter medgivande från direktionen övertas ansvaret av ägaren. Så kallad ekonomisotning får göras utan ansökan/medgivande.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll skulle visa sig att sotningen inte har gjorts på ett sådant sätt att anläggningen är säker.

Lyssna