Krisberedskaps­veckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj för att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning och kommunikationer slås ut.

En kille lämnar över en matkasse till en kvinna. Foto.

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna Krisberedskapsveckan varje år. Under 2022 arrangerar vi Krisberedskapsveckan under vecka 39.

Krisberedskapsveckan 2022 - tema mat

2021 firade Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammades på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft.

Du är en del av Sveriges beredskap. Temat för årets Krisberedskapsvecka är mat. Mat är grunden för vår existens, men också viktigt för vår sociala samvaro. I Sverige har vi gott om mat, men om det blir ett långvarigt elavbrott, importstopp till följd av krig eller någon annan kris kan det bli brist på vissa matvaror. Därför är det bra att ha extra mat i skafferiet för en vecka så att man klarar sig utan att behöva handla. För din matberedskap är det bra att handla mat som kan förvaras i rumstemperatur, som går snabbt och kräver lite eller inget vatten att tillaga. Utgå från det du vanligtvis äter, så omsätter du det regelbundet och slipper slänga. Du behöver också tänka på att få i dig tillräckligt med energirik mat för att må bra.

Verkar det lite för enkelt? Tänk på hur vi har hjälpts åt under pandemin. Så behöver vi göra vid nästa kris också. Vad vi än ställs inför i framtiden, ska utgångspunkten vara att vi kan samarbeta. Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi kan till exempel drabbas av översvämningar, skogsbränder eller någon ny smitta eller oro i vår omvärld och vi måste kunna stå emot olika angrepp som en IT-attack eller ett krig. Du, din familj och dina grannar kanske måste klara er utan butiker, internet, vatten eller elektricitet. Om du själv är förberedd bidrar du till att både dina grannar och hela landet kan klara av situationen bättre.

Tips om din egen krisberedskap

Via bland annat intervjuer och checklistor får du tips och information om vatten, mat, värme, kommunikation och krisberedskap i kommunen. Läs mer på undersidorna som är uppdelade i olika teman.

Lyssna