Krisberedskaps­veckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj för att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning och kommunikationer slås ut.

Krisberedskapsveckan 2019. Bildcollage.

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna Krisberedskapsveckan. Under 2020 arrangerar vi Krisberedskapsveckan 11-17 maj.

Aktiviteter och evenemang

Under Krisberedskapsveckan anordnar vi flera aktiviteter som är öppna för allmänheten. 2019 såg programmet ut på föjande sätt:

Spännande program under Krisberedskapsveckan

På webben

Via bland annat intervjuer och checklistor får du tips och information om vatten, mat, värme, kommunikation och krisberedskap i kommunen. Läs mer på undersidorna som är uppdelade i olika teman.