Prostitution och människohandel

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för människor som utsätts för våld. Detta gäller även i samband med människohandel och sex mot ersättning, prostitution.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Regionkoordinator ger stöd till myndigheter

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning och människohandelsärenden. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun kan du besöka hemsidan för Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel:

NMT Sverige regionkoordinatorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna