Du som använder våld

Du som använder våld ställer till det för dig själv och andra. Många som använder våld mot en närstående mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på dig som använder våld och de i din närhet

Våld är att utsätta en person för något den far illa av

Undrar du över om ditt beteende mot din partner eller dina barn är okej? Händer det att du ibland går över gränsen och kränker eller skrämmer din partner, ditt barn eller någon annan i din närhet?

Känner du igen dig? Testa om du är i riskzonen för att utöva våld via denna länk Pdf, 22.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende? Det finns hjälp att få.

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

 • Har du svårt att kontrollera din ilska?
 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande och begränsar din parterns frihet?
 • Påpekar du fel och brister hos partner eller skyller dina egna misstag på den andra?
 • Nonchalerar du din partners åsikter, undanhåller viktig information eller använder du tystnad som vapen?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit, skrämt eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att du ska gå över gränsen?
 • Har du hotat och handgripligen gett dig på den andra eller användt dig av sexuella handlingar som kränker och skadat någon annan
 • har du tvingat någon till sexuella handlingar mot dennes vilja.

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få stöd och hjälp med:

Var och en behöver identifiera sitt ansvar för hur man är i sin relation. Du som har agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta ditt ansvar. Hos oss kan du få hjälp med att bland annat lära känna dig själv bättre och få strategier som inte innebär ett våldsamt beteende.

Vi erbjuder:

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Det är aldrig okej att använda våld. Om du har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Du kan kontakta oss på mottaget genom att ringa kommunens växel, 0474-470 00 så vi kan hjälpa dig. Vi som arbetar här har sekretess och du kan vara anonym.

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

Familjefrid Kronoberg 0470-79 60 47

Familjefrid kan ge dig stöd i din förändringsprocess och samtalsbehandling individuellt. I samtalen ges du möjlighet att ge din bild av ditt problem, att hitta vägar och verktyg att hantera situationer annorlunda och förståelse för såväl ditt eget beteende som förståelse för de du utsatt. Vi arbetar särskilt för att uppmärksamma barn som upplevt våld i familjen och kan även erbjuda hjälp för dem.

Vi tar upp ämnen som svartsjuka, tillit och respekt till närstående och föräldraskap.  Vi hjälper dig att hitta nya redskap för en bättre kommunikation. Vi skiljer mellan handling (våld) och känsla (ilska) då våldet är det som måste upphöra men känslan något som får finnas.

Nationell stödtelefon 020-555 666

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Här kan du få stöd och råd i din situation. Välj att sluta kan hjälpa dig vidare till Kriscentrum eller annat professionellt stöd i din närhet. Alla som ringer är anonyma, samtalet är gratis och telefonnumret syns inte på telefonräkningen.

Lyssna