Samråd för åtgärder vid dammanläggningar

Inbjudan till samråd angående tillstånd enligt 11 kapitlet i miljöbalken om vattenverksamhet. Samrådet gäller åtgärder vid dammanläggningar i Klavreström.

Uppvidinge kommun avser att ansöka om tillstånd enligt 11 kapitlet i miljöbalken för att efterhand godkänna eller tillåta genomförd vattenverksamhet vid Kvarndammen och vid det Mittersta utloppet, tillstånd till vattenverksamhet för planerade åtgärder vid det Västra utloppet och i vattendraget nedströms (faunapassage) och vid dämmet till Bruksdammen, vid behov lagligförklaring av berörda anläggningar samt vid behov tillstånd att dämma Änghultasjön och Bruksdammen och reglera förekommande vattenanläggningar.

Ta del av samrådsunderlaget

Mer information om samrådet, de planerade åtgärderna och förväntad miljöpåverkan har sammanställts i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget finns tillgängligt i ett pdf-dokument:

Samrådsunderlag för åtgärder vid dammanläggningar Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Det går även bra att höra av sig till Inger Poveda Björklund på Sweco för att få samrådsunderlaget per post eller e-post.
Telefon: 076-895 33 76
E-post: inger.povedabjorklund@sweco.se
Sweco Sverige AB
Box 340 44
100 26 Stockholm

Med anledning av pågående pandemi kommer inga fysiska samrådsmöten att äga rum.

Välkommen med era skriftliga frågor eller synpunkter senast den 13 oktober 2021.

Lyssna