Tema: Om krisen kommer

En kvinna tejpar upp information på en anslagstavla. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vi har alla ett gemensamt ansvar för Sveriges krisberedskap, både myndigheter, organisationer och enskilda invånare. Det offentliga ska se till att bland annat vattenförsörjning och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan vi aldrig vara helt förberedda på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den inträffar eller vilka följder den får. Däremot kan alla förbereda sig. Bara genom att tänka tanken ”kris”, kan mycket vara vunnet.

Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst en vecka och gärna längre. Stödet från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Ju fler som är förberedda, desto fler bidrar till att en svår påfrestning blir lättare att klara. Med rätt förberedelse kan man också hjälpa varandra!

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickas ut till alla hushåll i Sverige under krisberedskapsveckan. Regeringen och Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, vill att broschyren ska ge alla oss invånare information om hur vi kan förebereda oss inför allvarliga händelser som naturolyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Tillsammans med myndigheter bygger vi alla upp vår gemensamma trygghet och säkerhet. När det är kris och viktiga funktioner i samhället kanske inte fungerar som vi är vana vid, måste vi vara förberedda och hjälpas åt. Tänk på varandra! Läs och spara broschyren!

Skyddsrum

Skyddsrum finns i ofta i tätorter som kan antas bli särskilt utsatta vid en konflikt och de ska ge befolkningen fysiskt skydd. MSB har övergripande ansvar för landets skyddsrum genom att registrera och kontrollera dem.

Många skyddsrum behöver moderniseras och befintliga skyddsrum ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Underhåll av skyddsrum är fastighetsägarens ansvar. Om du funderar på att göra en större ändring i ett skyddsrum, måste du se till att ändringen inte försämrar förmågan att ge skydd. Riksdag och regering beslutar om den framtida inriktningen vad gäller skyddsrum. Nya skyddsrumsplatser har inte byggts sedan 2002.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s sida, där också "Frågor och svar om skyddsrum" finns.

MSB om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Uppvidinge kommun finns skyddsrum i Lenhovda, Norrhult, Åseda och Älghult. Skyddsrummen i Uppvdinge ingår inte i MSB:s 140 så kallade skyddsrumstätorter och är därmed inte prioriterade. Det är ändå viktigt att skyddsrummen bevaras och underhålls. Skydds­rummen är utmärkta med en särskild skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Var skyddsrummen finns kan du se på:

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna