Information om vaccination och covid-19

En kvinna får en spruta. Foto.

Här finns information om vad som gäller just nu kring coronaviruset och vaccination mot covid-19.

Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Informationen här uppdateras löpande utefter nya beslut och rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Vaccinera dig

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

Stanna hemma vid symtom

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Särskilt råd till ovaccinerade

  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Information about the coronavirus and vaccination in other languages

On several national websites you can find information about safety recommendations, the coronavirus and covid-19 in other languages:

1177.se: About covid-19 in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se: Other languages Länk till annan webbplats.

About vaccination against covid-19 in other languages

Folkhälsomyndigheten: Important information about vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se: Vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Do you need help to book a vaccination?

Do you or someone around you not have access to digital tools? Or do you not have a Swedish personal ID number? Or do you have difficulties with the language?

The region has a telephone number where you can get help in booking an appointment.
Call 0470-58 60 00. If necessary, get help from a relative who can call in Swedish
or English. Leave your telephone number and indicate whether you need an interpreter. Region Kronoberg will call you back within one week.

Minimising the spread of covid-19

Stay at home if you are feeling ill with symptoms such as nasal congestion, respiratory infection, coughing, or fever, even with mild symptoms.

You cand find more information on current rules and recommendations at Krisinfomation.se:

Krisinformation.se - Current rules and recommendations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje på olika språk

Nu öppnas en nationell telefonlinje där du kan få svar på frågor om det nya coronaviruset, på flera språk. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Telefonnummer: 08-123 680 00
Öppettider: vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112.

Information om telefonlinjen på arabiska Pdf, 222.3 kB.
Information om telefonlinjen på persiska Pdf, 218.2 kB.
Information om telefonlinjen på somaliska Pdf, 207.2 kB.
Information om telefonlinjen på tigrinja Pdf, 211.1 kB.
Information om telefonlinjen på svenska Pdf, 209 kB.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

På 1177.se finns mer information och en film om vaccination mot covid-19:

1177.se - Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccination

Region Kronoberg är ansvarig för vaccinationerna. Det är kostnadsfritt och frivilligt att vaccinera sig. Alla som är äldre än 12 år kan få vaccin mot covid-19.

Du bokar tid för vaccination på en vårdcentral via 1177.se:

1177.se – Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Kronobergs län kan du vaccinera dig i alla kommuner.

Det är viktigt att du tar alla doser du får av vaccinet. Då får du det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Har du eller någon i din närhet inte tillgång till digitala verktyg, inte svenskt personnummer eller svårighet med språket? Då kan du ringa 0470-58 60 00 och få hjälp att boka en tid.

När det gäller vaccination av barn mellan 12-15 år finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten: Barn och unga - om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rekommendationer om vaccination

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gäller från 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

80 år och äldre, samt boende på särskilt boende

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  • Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

  • Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år

Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  • Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör också från och med 1 mars 2023. En dos finns tillgänglig under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 oavsett tidigare antal doser och kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp.

  • Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Grundvaccination med 3 doser finns tillgänglig även fortsättningsvis.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. Läs mer:

Folkhälsomyndigheten - Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten - Nya rekommendationer om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myter och missuppfattningar om vaccin

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Våld i nära relationer

Hjälp hos Familjefrid Kronoberg

När allt inte är som det brukar påverkas vi människor på olika sätt. En vardag som inte är normal, där vi tvingas umgås mer och närmare varandra, kan göra att den minsta sak blir större än den brukar.

Vid en kris ökar våldet i nära relationer. Uppvidinge kommun samarbetar med Familjefrid Kronoberg som nu har utökat sina telefontider.

Du som är oroad för dig själv eller för någon närstående kan ringa Familjefrid Kronoberg för rådgivning, stöd och avlastande (kris)samtal alla vardagar mellan klockan 08.00-17.00. Om du behöver kommer du att lotsas vidare till socialtjänst, hälso- och sjukvården eller polisen.

Du når Familjefrid Kronobergs behandlare på telefon 0470-79 60 47.

Infoblad Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats Pdf, 145.6 kB.

Kontakt med Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun finns jour på kvällar och helger. Då ringer du 112, SOS Alarm, som hjälper dig till kontakt med socialjouren. På vardagar vänder du dig till mottagningsenheten via kommunens växel, 0474-470 00.

I akuta ärenden ringer du alltid 112 som också kan koppla dig till polis och sjukvård.

Mer information finns på vår sida om Våld och hot

Våld och hot

Övriga länkar:

Psykisk hälsa och oro

I kristider kan den psykiska hälsan påverkas på olika sätt och många känner oro. På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa finns samlad information mot olika målgrupper (barn, ungdomar, vuxna, äldre) som handlar om just att bemöta oro och främja psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

För dig som är barn eller ungdom och behöver prata med någon

Om du mår dåligt eller känner oro finns vuxna du kan prata med.

Du kan vända dig till din skolkurator.

De tider ingen kurator finns på plats finns andra du kan vända dig till, till exempel:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 för dig som är ung:

Folkhälsomyndigheten - Om corona och covid-19 för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 så finns samlad information från myndigheterna på Krisinformation.se:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

När ska jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

På 1177 Vårdguiden finns information om när och var du ska söka vård:

Om coronavirus/covid-19 på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller i vården

Vård och omsorg påverkas inte av lättnader i restriktioner för allmänheten. Där gäller fortsatt rutiner, åtgärder och restriktioner för att förhindra smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Läs mer om källkritik på Krisinformation.se:

Krisinformation.se - Källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna