Tema: Informationssäkerhet

Grafik med ett hänglås och en stadssilhuett.

Här får du information om hur du kan skydda dig och ha ett tryggt uppkopplat liv.

Alla i samhället är beroende av fungerande kommunikation och tillgång till information. Teknisk utveckling stärker samhället, men risker finns också när IT-beroende tjänster ökar. Ofta handlar inte heller allt om teknik. Ditt och andras beteende och medvetenhet spelar roll. Att som privatperson förhindra att störningar eller angrepp drabbar IT-tjänster är svårt. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet. Säkra din information och förbered dig för det oförberedda. Läs mer om informationssäkerhet.

Skydda din information

1. Äger du värdefull information?

Ringa in dina mest värdefulla tillgångar – även digitala. Var rädd om din information, till exempel unika kort- och personnummer, foton, värdepapper och kontaktuppgifter.

2. Skyddar du din information?

Alla tillgångar du har, även digital information, är värdefull. Förvara allt du är rädd om på ett säkert sätt. Spara viktiga dokument och foton på fler ställen än ett. Säkerhetskopiera information, t.ex. som pappersutskrift, på USB-minne, extern hårddisk och/eller i molntjänst.

3. Är du rädd om dina koder och lösenord?

Använd olika koder till olika tjänster. Lämna aldrig ut dina lösenord. Byt koder och lösenord regelbundet. Skydda dina lösenord så att ingen obehörig ska nå din information.

4. Rör du dig försiktigt på nätet?

Minska risker när du använder internet: Lämna aldrig ut inloggningsuppgifter eller lösenord. Klicka inte på okända länkar i e-post eller forum. Logga ut från webbsidor när du är klar.

5. Säkrar du dina enheter?

Skydda dina olika enheter mot virus och skadlig kod genom att installera t.ex. brandvägg och antivirusprogram. Gör rekommenderade automatiska uppdateringar. Klicka inte på okända länkar. Öppna inte bifogade filer i e-post från okända avsändare. Var medveten och kritisk när du ”får” något okänt till dig.

6. Har du förberett för eventuellt strömavbrott?

Anteckna alltid din viktigaste information på papper också. Ha en ”alternativradio” (till exempel batteri/solcell) till hands. Kom ihåg reservbatterier. Skaffa en nödladdare/ powerbank så att du kan hålla i gång mobil, surfplatta och andra enheter.

Tänk säkert-kampanjen

MSB:s och Polisens Tänk säkert-kampanj arrangeras i oktober. ”Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad.”

Fler konkreta tips för ett säkrare uppkopplat liv hittar du i länkrutan längst ner på sidan.

Lyssna