Din egen beredskap

En samhällsstörning kan drabba många människor och stora delar av samhället. Händelsen uppstår ofta utan förvarning. Därför är det viktigt att alltid vara förberedd för det oväntade. Alla invånare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Ett fungerande samhälle bygger på ansvarstagande utifrån den förmåga var och en har. Om krisen kommer behöver vi alla hjälpas åt. Ifall du känner dina grannar blir det lättare att samarbeta och hjälpa varandra. Som en del av en förening kan du också göra viktiga insatser.

Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Den riktar sig till dig som privatperson. Där kan du läsa om hur du kan förbereda dig för olika händelser, om hur du kan få information vid en kris och om hur du kan ordna en egen krislåda. Här kan du också läsa mer om hur du kan hantera ett längre avbrott i el- eller värmeförsörjningen.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nödnummer 112

Nödnummer 112 används bara vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Alla samhällets hjälpresurser: ambulans, giftinformation, räddningstjänst, polis och jourhavande präst nås här.

SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Krisberedskapsveckan

På våra sidor om Krisberedskapsveckan har vi samlat en hel del tips uppdelade enligt olika teman på hur du kan göra för att förbereda dig inför en kris.

Krisberedskapsveckan

Eldningsförbud

På länsstyrelsens webbplats kan du hålla dig uppdaterad kring aktuella eldningsförbud i Kronobergs län:

Aktuella eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna