Samarbete och samverkan

Vi samverkar med olika organisationer, nätverk och andra kommuner inom flera områden. Syftet med samarbete och samverkan är att förbättra och utveckla den kommunala servicen till invånarna och att förbättra förutsättningarna för att leva och verka i kommunen.

Samverkan med andra kommuner

Lönesamverkan HUL

Högsby, Uppvidinge och Lessebo samarbetar med löneadministrationen i kommunerna. Samarbetet kallas lönesamverkan HUL. Värdkommun är Uppvidinge.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Räddningstjänsterna i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge samverkar i Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK. Värdkommun är Lessebo.

Överförmyndarnämnd

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro.

Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ

Det lokala brottsförebyggande rådet är ett kommunövergripande råd där vi samverkar med Polisen i Kronobergs län.

Samverkan med kommuner och landsting

SKL - Sveriges kommuner och landsting

SKL är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet.

Småkom

Uppvidinge kommun är en av medlemmarna i Småkom, ett nationellt nätverk för små kommuner.

Lyssna