Information vid en kris

Anna Tigerström och Magnus Jonsson håller upp en informationstavla som kan användas vid en kris. Foto.

Vid en kris är det viktigt att hålla sig informerad om händelseutvecklingen. Vi använder oss av flera olika informationskanaler för att förmedla viktig information vid kris.

P4 Sveriges Radio

Den viktigaste informationskällan är Sveriges Radios lokala kanaler. Alla lokalradiostationer har beredskap att dygnet runt informera i ett krisläge. P4 Kronoberg har sändningsfrekvenserna 101,0 och 101,8. Viktig information om trafikläget sänds också via Sveriges Radio. I Kronobergs län är det P4 Kronoberg. Denna information finns även hos Trafikverket.

Information via webben

Uppvidinge kommuns webbplats, www.uppvidinge.se har beredskap att snabbt kunna sprida information. Även andra myndigheters och organisationers webbplatser kan ge värdefull information vid kris. Krisinformation.se Länk till annan webbplats. är en sida som samlar information från svenska myndigheter.

Information vid långvarigt och omfattande strömavbrott

Planera för att kunna ta emot information via lokalradion. Batteriradio och reservbatterier är bra att ha, liksom mobil och mobilladdare (även till bilens cigarettuttag). Mobiltelefonmaster har också ofta viss reservkraft. Ta kontakt med dina grannar och hjälp varandra genom att utbyta information och annat som behövs.

Viktig information från kommunen kan ske på anslagstavlor och på samlingsplatser i våra samhällen.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Något sådant utomhusvarningssystem finns inte i Uppvidinge kommun.

I vissa fall används även varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

När du nås av ett VMA ska du följa uppmaningarna i meddelandet. Om du befinner dig på en ort med tillgång till utomhusvarningssystem och det ljuder ska du ta dig inomhus, stänga dörrar och fönster och lyssna på P4 Sveriges Radio.

113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, spridning av en smittsam sjukdom eller en översvämning.

Lyssna