Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom olika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I Uppvidinge kommun sker detta bland annat genom det lokala brottsförebyggande rådet, det kommunala pensionärsrådet och det kommunala tillgänglighetsrådet.

Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, är ett kommunövergripande råd där politiker och representanter samverkar med Polisen i Lokalpolisområde Nybro.

Det lokala brottsförebyggande rådet fungerar som en kontaktpunkt mellan kommunala verksamheter och Polisen. Andra som har intresse av att arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället, till exempel föreningar och företag, deltar utifrån de aktuella problem som rådet arbetar med. Samverkan med Polisen innebär att överenskommelser och medborgarlöften tas fram gemensamt utifrån de problem och den lägesbild som finns. Arbetet i det lokala rådet ska ge kontinuitet i det brottsförebyggande samarbetet i kommunen. 

Medborgarlöfte

Uppvidinge kommun och Polisen tar fram gemensamma medborgarlöften. Här kan du läsa om medborgarlöftet för 2022.

Medborgarlöftet som pdf Pdf, 373.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhet om medborgarlöftet 2022

Trygghetsmätning

Polisen och kommunen gör en årligt trygghetsmätning i kommunen. Här kan du läsa om den senaste undersökningen:

Trygghetsmätning i Uppvidinge 2022 Öppnas i nytt fönster.

Ordförande:
Simon Bring (SD)
Telefon: 0474-470 00 (växel)
simon.bring@uppvidinge.se

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPT) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Rådet ska ges möjlighet att ha inflytande i tillgänglighetsfrågor och i frågor som rör äldre i kommunens verksamhet. Rådet ska verka för att frågorna beaktas i styrelser och nämndernas verksamhetsplanering genom en ömsesidig dialog.

Rådet är ett remissorgan till socialnämnden vid ärenden som socialnämnden bedömer är av stor vikt för de grupper som rådet representerar.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådets ledamöter har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar som berör dem.

Rådet är inte ett beslutsfattande organ och kan inte heller behandla individärenden. Du kan ta del av reglementet och arbetsordningen i ett pdf-dokument:

Reglemente och arbetsordning för Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Lyssna