Vädervarningar

SMHI:s vädervarningsikoner: Gul varning, Orange varning, Röd varning.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt. Extremt väder kan innebära stora påfrestningar. SMHI har lanserat ett nytt vädervarningsystem för att det ska vara enklare att förstå vilka problem vädret kan orsaka.

SMHI:s nya vädervarningar är konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara för hela samhället.

I stället för klass 1, 2 och 3 som tidigare får det nya varningssystemet nu tre varningsfärger i olika symboler: gul, orange och röd. Röd varning är den allvarligaste.

Varningsnivå sätts utifrån vilka konsekvenser vädret väntas få i ett visst område. En gul varning i det nya systemet motsvarar inte den tidigare klass 1. Då varningarna baseras på konsekvenser kan även en gul varning betyda att enskilda personer och samhällsaktörer behöver förbereda sig.

Detta innebär de olika symbolerna

Gul - konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten

Gul varningsikon.

Orange - allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten

Orange varningsikon.

Röd - mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten

Röd ikon.

Följ prognoser och varningar

Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väder-app. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio. Följ väderutvecklingen, den kan förändras fort och prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt.

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Varningsinformationen på smhi.se och i SMHIs väder-app ger generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras.

Om du behöver vägledning i hur du förbereder och skyddar dig vid besvärliga vädersituationer finns information på Krisinformation.se.

Lyssna