Tema: Källkritik

Sätter upp information på en anslagstavla. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Falska nyheter och osanningar kan skapa onödig oro och osäkerhet i samhället. Därför är det alltid viktigt att söka tillförlitlig information, särskilt när en kris har inträffat. Var källkritisk!

Att sprida vidare rykten kan förvärra och i värsta fall ställa till stor skada. Du som enskild individ kan göra skillnad genom att ta ansvar för information som du får del av och som du skickar vidare. Var källkritisk!

Värdera information du tar del av: Vad handlar det om? Är det åsikter eller information? Är källan, till exempel personen, organisationen, tidningen eller webbsidan, trovärdig? Har informationen något dolt syfte? Vem tjänar på att informationen sprids vidare? Vad vill källan att du ska tänka, känna eller göra?

Viktigt att vi alla är källkritiska

Källkritik ingår som en naturlig del i skolans undervisning. De flesta yngre har därför ett medvetet förhållningssätt till information. Men kunskap om källkritik är viktigt för alla, inte bara för elever, lärare, journalister och andra yrkesgrupper. Informationsflödet är stort och för varje enskild individ gäller att ta ansvar och sortera bland alla tillgängliga källor. Vad vill just den här källan? Vilka avsikter har den eller de som står bakom den? Vill avsändaren medvetet vilseleda genom att till exempel utelämna uppgifter? Vill avsändaren debattera och inte informera? Det gäller att du som läsare är uppmärksam och skiljer mellan fakta- och åsiktstext. Att du är en mottagare som läser noggrant och bryr dig!

Vem kan du lita på?

Förtroende bygger på tillit, även när det gäller information och nyheter. Om du känner till och litar på källan, skickar du vidare texter och bilder, men om du inte gör det, är du mer försiktig med att sprida materialet. Krisinformation.se beskriver det så här: ”I allmänhet litar vi på våra vänner. Att dela information som inte är sann i sociala medier sprider inte bara osanningen vidare, det ger dessutom informationen tyngd genom att det är en vän som vidarebefordrar den. Det är lättare att vara kritisk mot information som sprids av okända.”

Fyra nyttiga råd

Vad stämmer egentligen? Vi behöver lita på samhället, på varandra och på vår kommunikation. Även om du tror att budskapet är sant och känns rätt, är det viktigt att kolla källorna och att vara kritisk. Vem säger vad till vem och i vilket syfte? Här är några enkla råd:

  1. Läs allt, alltså mer än rubrik och bildtext, så att du får en helhetsuppfattning.
  2. Kontrollera vem som står bakom innehållet och om det finns en ursprungskälla.
  3. Granska faktauppgifterna genom att jämföra med andra källor, gärna två.
  4. Undersök när och var materialet kom till. Är det fortfarande aktuellt?

Källkritik vid en kris

Var extra källkritisk i samband med en allvarlig händelse och kris! Sprid inte vidare rykten som cirkulerar och skapa inte onödig oro. Lita inte till anonyma källor, utan vänd dig alltid till myndigheter, till exempel Polisen, Krisinformation.se eller Uppvidinge.se, för att få korrekt information. Innan myndigheterna har fått fram bekräftade uppgifter tar det tid, eftersom man vill vara säker på att information man går ut med ska vara sann. Tänk på samma sätt när du vill ge information till andra: Varför vill jag lägga ut och dela detta? Är jag säker på att informationen jag har är sann? Kan jag ta reda på mer information på något vis? Krisinformation.se ger några korta råd:

  • ”Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Dela inte bilder på drabbade.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.”

Ett psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar är en ny statlig myndighet under regeringen. Att leda arbetet med samordning och utveckling av Sveriges psykologiska försvar och bidra till att stärka befolkningens motståndskraft är myndighetens uppgift. Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. Det psykologiska försvaret ska även stärka den svenska befolkningens förmåga att kunna upptäcka och stå emot påverkanskampanjer och desinformation.

Kunskap om källkritik är viktigt för alla invånare och för samhället i stort och bidrar till både motståndskraft och försvarsvilja. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Läs mer om källkritik och psykologiskt förvar i länken nedan.

Lyssna