Information till utförare

Uppvidinge kommun har infört valfrihet inom särskilt boende. Valfrihetssystemet innebär att alla som fått beslut på särskilt boende själv kan välja vilket boende de vill flytta till, förutsatt att ledig plats finns.

För att en privat utförare ska kunna erbjuda sina tjänster måste denne först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav utföraren måste uppfylla för att avtal ska tecknas

Att bli utförare

Alla sökanden som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända. Ersättningen utgår från de boendes behov av insatser, enligt vissa nivåer, och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utföraren ett avtal och utföraren är därefter valbar för vårdtagarna.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd anges i ett förfrågningsunderlag. Du som utförare ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för att bli godkänd.

Information och ansökan om godkännande för bedrivande av särskilt boende för personer över 65 år enligt LOV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar fortlöpande emot ansökningar.

Ansökan skickas till:
Uppvidinge kommun
LOV-handläggare
Box 59
364 21 Åseda

Välkommen att söka!

Lyssna