Gyllenbo dagverksamhet

Gyllenbo dagverksamhet erbjuder personer med demenssjukdom eller
liknande kognitiv svikt olika aktiviteter och glädje tillsammans med andra. De olika aktiviteterna planeras efter gästernas önskemål. Intresse och årstid styr aktiviteterna.

Vem är Gyllenbo till för?

Verksamheten är till för personer med demenssjukdom eller
liknande kognitiv svikt och som bor i eget boende. Den är också till för att ge de anhöriga till gästerna stöd och avlastning. Vi tar emot upp till sex personer varje dag.

Vår målsättning är att:

  • Göra dagen så meningsfull som möjligt
  • Erbjuda en trivsam och aktiv samvaro
  • Ta tillvara på de resurser som finns hos varje gäst

Beslut

För att få komma till Gyllenbo behövs ett biståndsbeslut av din biståndshandläggare.

Kostnader

Att delta i Gyllenbos aktiviteter är kostnadsfritt. Kostnad för lunch tillkommer och debiteras på faktura.

Färdstjänst

Den som behöver kan ansöka om färdtjänst till och från Gyllenbo. Kostnad för färdtjänstresor debiteras på faktura.

Öppettider

Gyllenbo är öppet måndag-torsdag, klockan 9:00-14:30.

Lyssna