Kronobergs strategi för äldre 2017-2025

Kronobergs strategi för äldre är framtagen av länets kommuner och Region Kronoberg för att skapa en gemensam grundplåt för strävan efter bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för den äldre befolk­ningen i Kronobergs län.

För att nå framgång i samverkansarbetet är det av avgörande betydelse att det finns en gemensam målbild och ett gemensamt förhållningssätt. Därför har en gemen­sam strategi för de äldre i Kronoberg beslutats.

En mängd rapporter och analyser bekräftar, att en ökad samordning leder till ökad kvalitet och säkerhet för den äldre och till ökad effektivitet och resurshållning för verksamheterna. Detta dock under förutsättning av, att de insatser som samordnas är rätt insatser ur indi­videns perspektiv.

Strategi för de äldre i Kronoberg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för de äldre i Kronoberg Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna