Valfrihet inom äldreomsorgen

Lagen om valfrihet (LOV) ger möjlighet att välja utförare inom hemtjänst och särskilt boende. 

Hemtjänst

Du har möjlighet att välja utförare när du blivit beviljad hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Läs mer på sidan om valfrihet inom hemtjänsten:

Valfrihet inom hemtjänsten

Särskilt boende

Du som är över 65 år har möjlighet att välja utförare när du blivit beviljad särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Läs mer på sidan om valfrihet inom särskilt boende:

Valfrihet inom särskilt boende

Nya tillståndskrav

Från och med den 1 januari 2019 införs nya tillståndskrav på privata utförare för flera verksamhetsområden, däribland hemtjänst. Avgiften för en ny ansökan kommer att vara 30 000 kronor för utförare att söka nytt tillstånd. Mer information finns på IVO:s hemsida.

Lyssna