Valfrihet inom särskilt boende

Uppvidinge kommun har infört valfrihet inom särskilt boende. Det innebär att du kan välja vilket godkänt boende du vill flytta till.

Valfrihet innebär att du som har fått beslut på särskilt boende själv kan välja vilket boende du vill flytta till, förutsatt att det finns ledig plats. Bakgrunden till valfriheten är lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. För att en privat utförare ska kunna erbjuda sina tjänster måste denne först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav utföraren måste uppfylla för att avtal ska tecknas.

Val av utförare

Smedsgård, Alstermo är idag den utförare inom LOV som finns att välja på inom särskilt boende. Mer information om Smedsgård hittar du på Smedsgårds webbplats:

www.smedsgård.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fortfarande kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om rätten till särskilt boende. Biståndshandläggaren informerar om de valmöjligheter som finns men det är du själv som väljer vilken utförare som du vill ha. En anhörig eller företrädare kan hjälpa dig. Om du inte vill välja så kommer du bli erbjuden plats i något av de kommunala boendena.

Att byta utförare

Om du inte är nöjd med din utförare kan du byta. Du behöver inte uppge någon förklaring till varför du vill byta utförare.

Avgifter

Hyra och avgift för mat betalar du till den utförare du valt. Omvårdnad och serviceavgift betalas till kommunen.

Kommunens ansvar

Det fria valet inom särskilt boende påverkar inte kommunens roll som huvudman. Det innebär att kommunen även fortsättningsvis har det yttersta ansvaret för det särskilda boendet även om de utförs av en privat utförare.

Lyssna